Obsah

Materské školy otvoríme pre deti pracujúcich rodičov

Typ: ostatné
Materské školy otvoríme pre deti pracujúcich rodičov 1 Mesto Dubnica nad Váhom ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení oznamuje obyvateľom, že na základe pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR od pondelka 11. 1. 2021 otvorí materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti len pre zákonných zástupcov a rodičov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre rodičov a zákonných zástupcov detí, ktorých povaha povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu.

Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie v okrese Ilava žiada Školský úrad v Dubnici nad Váhom rodičov o dodržanie pokynu a umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy len v tom prípade, ak naozaj spadajú do vyššie uvedenej skupiny rodičov a ich povaha povolania si vyžaduje pracovať priamo na pracovisku. Ktoré pracoviská materských škôl budú deťom pracujúcich rodičov k dispozícii, mesto Dubnica nad Váhom včas zverejní. 

Od  pondelka 11. januára sa žiaci na  1. stupni ZŠ a  2. stupni ZŠ vzdelávajú dištančne, teda z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na celom Slovensku zostávajú doma. Od 11. januára do 18. januára 2021 bude vyplácaná pandemická OČR.

Pre informovanosť občanov uvádzame ďalšie dôležité informácie pre školy a rodičov, ktoré sa však môžu meniť v závislosti od pandemickej situácie na Slovensku a v okrese Ilava:

Predbežné termíny:

 • Predbežný termín 18. január 2021: Do prevádzky by sa mali spustiť  MŠ a 1. stupeň ZŠ. Žiaci 1. stupňa sa už budú vzdelávať prezenčne v školách.
 • V zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR by mali byť pretestovaní zamestnanci škôl a s ohľadom na situáciu odporúčame aj pretestovanie rodičov. Testovanie je dobrovoľné.
 • Na pôde mesta budú zriadené tri odberové miesta priamo na základných školách, testovanie bude prebiehať v plánovanom termíne od 22. - 24. 1. 2021.
 • Zákonní zástupcovia a rodičia detí budú včas informovaní o začatí testovania žiakov 5.- 9. ročníka, učiteľov, zamestnancov škôl a zákonných zástupcov prostredníctvom EDUPAGE, e- mailom a prostredníctvom školských komunikačných kanálov. 
 • Pri pretestovaní žiakov by bol predbežne možný aj nástup žiakov končiacich ročníkov stredných škôl.

Pokiaľ rodičia nemajú záujem, môžu žiaka ospravedlniť na päť vyučovacích dní. Žiak tak môže ostať doma až do konca lockdownu.

 • Predbežný termín 25. januára 2021 (ukončenie lockdownu): Otvorenie prevádzky stredných škôl, druhého stupňa ZŠ aj prvého stupňa ZŠ po pretestovaní aj ZUŠ a CVČ v zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ.
 • Pretestovaní by mali byť zamestnanci, žiaci SŠ a žiaci druhého stupňa ZŠ, rovnako ministerstvo školstva a zdravotníctva odporúča aj pretestovanie rodičov.

Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na pandemickú situáciu môžu ešte zmeniť. Ďakujeme za porozumenie. 

 V prípade otázok odporúčame obrátiť sa na niektorý z nižšie uvedených kontaktov:

 • Mgr. Mária Balážová (vedúca školského úradu): +421 42 44 557 85, 0918 117 044 / maria.balazova@dubnica.eu

 • Mgr. Zdena Bunčáková (odborný referent školského úradu): +421 42 44 557 12 / zdena.buncakova@dubnica.eu

 • Bc. Sidónia Nováková (odborný referent oddelenia školstva): +421 42 44 557 12 / sidonia.novakova@dubnica.eu 


Vytvorené: 6. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková