Obsah

Medzi mestským úradom, poštou a domom kultúry vznikne nový ekologický park

Typ: ostatné
Nová ekologická mestská zóna medzi mestským úradom, poštou a domom kultúry Jeho súčasťou bude nová výsadba, vodozádržné opatrenia, zmena organizácie dopravy a aj pódium pre potreby talentov zo Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom.

So zámerom zmierniť negatívne dopady klimatickej zmeny, ktoré sa v zastavanom území prejavujú najmä suchom a letnými horúčavami, spracovala dubnická samospráva štúdiu, ktorá mení verejný priestor medzi radnicou, poštou a domom kultúry na zelenší a ekologickejší. „V tejto časti mesta sa prirodzene pohybuje veľké množstvo ľudí, ktorí vybavujú potrebné záležitosti či už na pošte, na mestskom úrade alebo navštevujú dom kultúry. Ten sa stane už čoskoro ešte vyhľadávanejším, pretože sa doň presťahuje základná umelecká škola. Priestor medzi týmito inštitúciami chceme preto upraviť, spraviť ho funkčnejším a obľúbenejším, ale aj ekologickejším,“ vysvetlil zámer primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.

Navrhovaná podoba Námestia Alexandra Dubčeka počíta s novou výsadbou a úpravou existujúceho parkového priestranstva, no najmä s kombináciou ekologických vodozádržných riešení. „Cieľom spracovanej štúdie je vytvoriť príjemný zelený parčík, ktorý bude zavlažovaný dažďovou vodou, zachytenou zo strechy mestského úradu a priľahlých chodníkov. Dažďová voda bude zhromažďovaná v podzemnej akumulačnej nádrži a spätne využívaná na zavlažovanie vegetácie. Ďalším riešením budú dažďové bioklimatické záhrady, ktoré okrem iného poskytujú útočisko pre voľne žijúce živočíchy vrátane vtákov a motýľov, a tiež trvalkové záhony s vodozádržnou funkciou,“ dodal k téme dubnický primátor.

Projekt, ktorý je momentálne v štádiu spracúvania dokumentácie pre územné a stavebné konanie, pozostáva z troch hlavných častí, a to:

  • z revitalizácie územia v okolí budovy mestského úradu, pošty a kultúrneho domu s využitím vodozádržných opatrení. Súčasťou nového parku bude plocha s chodníčkom, ktorá bude slúžiť na výstavu umeleckých diel. Ako priestor na stretávanie obyvateľov bude využívaná zelená zóna so stolmi a lavicami pre dospelých a hracími prvkami pre deti. Jednotlivé komunikačné body pre peších budú spojené chodníčkami z nášľapných platní. Pred domom kultúry bude dominantným prvkom logo ZUŠ.
  • z úpravy statickej dopravy pred domom kultúry, a to predovšetkým jej zokruhovaním po existujúcich komunikáciách tak, aby nemuseli vozidlá, parkujúce na parkovisku pred domom kultúry, späť na cestu cúvať. Vjazd na parkovisko z Bratislavskej ulice sa zjednosmerní, pričom sa vybuduje nový výjazd z parkoviska.
  • z revitalizácie priestranstva za domom kultúry, ktoré by malo po novom slúžiť na prezentačné aktivity a exteriérové koncerty základnej umeleckej školy, ktorá bude v dome kultúry sídliť. Nádvorie domu kultúry nie je v súčasnosti plnohodnotne využívané. Jeho severozápadná časť bude preto po novom využívaná na koncerty a vystúpenia žiakov v novom zhromažďovacom priestore, ktorého centrom bude novovybudované pódium.

Súčasná podoba vs. navrhovaná zmena

Reorganizácia a ekologizácia Námestia Alexandra Dubčeka pomôže prepojiť dve susediace lokality v meste – okolie domu kultúry a mestského úradu, ktoré rozdeľuje frekventovaná Bratislavská ulica. „V Dubnici vznikne nová mestská zóna, ktorá rešpektuje potreby obyvateľov, zvyšuje kvalitu prostredia a podporuje kultúrny a spoločenský život. Z pohľadu ekológie nahradíme nepriepustné povrchy chodníkov a parkovísk za  vodopriepustné a drenážne dlažby, kde je maximálna možná veľkosť vsakovacej špáry,“ dodala k téme Eva Granátová z oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja s tým, že mesto sa chce s týmto projektom uchádzať o nenávratné finančné zdroje.  Termín realizácie preto bude závisieť od termínu vyhlásenia výzvy a pridelenia finančných prostriedkov.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 15. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2021 14:14
Autor: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta