Obsah

Medzinárodný výskum zručností dospelých prebieha aj na Slovensku, vybrané sú taktiež dubnické domácnosti

Typ: ostatné
Medzinárodný výskum zručností dospelých prebieha aj na Slovensku, vybrané sú taktiež dubnické domácnostiV termíne od septembra 2022 do konca marca 2023 prebieha hlavná fáza výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých, ktorý na medzinárodnej úrovni riadi Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Na Slovensku výskum realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM), a to vďaka podpore z európskych fondov.

Obyvateľov informujeme, že náhodne vybrané domácnosti v meste navštívia externí opytovatelia z NIVAM, ktorí sa musia preukazovať identifikačným preukazom a osobitným úvodným listom z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. V prípade pochybností si môžu obyvatelia overiť totožnosť opytovateľa na  bezplatnej infolinke na čísle 0800 138 033.

Opytovatelia budú s občanmi viesť rozhovory, ktoré zaznamenajú do elektronického dotazníka v tablete. So všetkými informáciami, ktoré opytovatelia získajú, sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a budú považované za prísne dôverné.  V nijakom prípade sa nebudú spájať s menom ani adresou osoby, ktorá ich pre účely výskumu poskytla.

Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov vo všednom živote, ale aj na pracovnom trhu. Súčasťou výskumu je prostredníctvom zábavných cvičení zistiť čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy s pomocou moderných informačno-komunikačných technológií. Podobný výskum sa na Slovensku realizoval v roku 2012.

Viac informácie o výskume nájdete na www.nivam.sk.


Vytvorené: 26. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 26. 9. 2022 08:58
Autor: Mária Škvarová