Obsah

Mesto diskutuje s občanmi, témou je regulácia statickej dopravy

Typ: ostatné
Zdroj: Impulz press Z naplánovaných siedmich diskusií sa doposiaľ uskutočnili dve, a to s občanmi z volebných obvodov 1,2 a 3. Problematika regulácie statickej dopravy priamo vplýva okrem iného aj na bezpečnosť obyvateľov a kvalitu ich života. Mesto sa opiera o výsledky analýzy i pripomienky HaZZ SR.

O nepriaznivej situácii s parkovaním v uliciach mesta samospráva informovala obyvateľov dlhodobo. Mesto zároveň apelovalo a vyzývalo k zodpovednosti. Nesprávne zaparkované vozidlá komplikujú nielen výkon práce Technickým službám mesta pri vývoze odpadu, ale aj prejazd záchranných a bezpečnostných zložiek. Z tohto dôvodu samospráva zorganizovala verejné diskusie s občanmi zo všetkých volebných obvodov, na ktoré boli pozvaní prostredníctvom letákovej schránkovej kampane či oznamom formou SMS rozhlasu. Podrobnosti a termíny všetkých diskusií boli zároveň zverejnené na webe mesta i v aprílovom čísle Dubnických novín.

O závažnosti témy svedčí aj zloženie, v ktorom mesto na verejných diskusiách ťaživú situáciu prezentuje. Okrem vedenia a predstaviteľov dotknutých odborných referátov mestského úradu sú prítomní aj zástupcovia mestskej polície či Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. „Hasičský a záchranný zbor robí v rámci zdokonaľovacej prípravy v pravidelných intervaloch kontroly a preveruje obvod, v ktorom zasahuje. Mestá neboli v minulosti koncipované na množstvo áut, aké sa v nich nachádza teraz. Našou prioritou je rýchly a bezpečný zásah jednotky. Ten docielime predovšetkým tým, že prístupové cesty budú bezpečné,“ povedal Matej Kadlic, vedúci oddelenia požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva HaZZ SR v Trenčíne.

Budovať či rekonštruovať parkovacie státia plánuje mesto aj do budúcna. Potrebné je však zaviesť reguláciu statickej dopravy, aby získalo potrebné a relevantné údaje o všetkých častiach mesta. Na ich základe môže strategicky rozvíjať miesta, v ktorých je problém kumulovaný. Participácia verejnosti zohráva v celom procese kľúčovú úlohu. Prínosné pripomienky a postrehy zo strany obyvateľov mesta budú zvážené a zapracované do komplexného návrhu riešenia. Z tohto dôvodu vás srdečne pozývame na ďalšie diskusie s občanmi. Tie sa uskutočnia nasledovne:

3. 6. volebný obvod č. 4: Základná škola s materskou školou Centrum I 32

5. 6. volebný obvod č. 5: Základná škola s materskou školou Pavla Demitru - jedáleň

6. 6. volebný obvod č. 6: Základná škola s materskou školou Pod hájom - aula

10. 6. volebný obvod č. 7: Základná škola s materskou školou Pod hájom - aula

11. 6. volebný obvod č. 8: Spoločenský dom Prejta 


Vytvorené: 31. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2024 10:36
Autor: Ľubomír Bobák