Obsah

Mesto hľadá odborného referenta na oddelenie školstva

Typ: ostatné
Mesto hľadá odborného referenta na oddelenie školstva Mesto Dubnica nad Váhom príjme na hlavný pracovný pomer odborného referenta oddelenia školstva s termínom nástupu dohodou.
Pracovná náplň:
 • zabezpečovanie základnej administratívy oddelenia školstva mesta Dubnica nad Váhom
 • spracúvanie návrhov rozpočtu škôl a školských zariadení
 • príprava záväzných rozpisov rozpočtu pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • vedenie presnej evidencie prideľovaných finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam podľa platných VZN
 • koordinácia prenosu informácií zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a oddelenia školstva na RÚŠS v Trenčíne
 • spolupráca s ekonomickým oddelením MsÚ
 • zabezpečovanie činnosti v súvislosti so zberom údajov, spracovaním úloh štátnej štatistiky a výkazníctva, zodpovednosť za dodržiavanie termínov a poskytovanie odbornej pomoci školám a školským zariadeniam v tejto oblasti
 • vedenie evidencie detí a žiakov na základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • spracúvanie evidencie pre iné samosprávy o vzdelávaní žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • vedenie kompletnej agendy vzdelávacích poukazov
 • vedenie prehľadu o výbere jednotlivých kategórií poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení na úrovni oddelenia školstva a  vedenie evidencie o ich zapojení do rozpočtu škôl a ŠZ
 • pružné reagovanie na zmeny v legislatíve a podávanie návrhov na novelizáciu VZN vedúcemu oddelenia školstva
 • v spolupráci s ekonomickým útvarom MsÚ príprava metodického usmernenia pre jednotlivé školské subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kvalifikačné predpoklady:
 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru
Znalosti a iné predpoklady: 

znalosť školskej legislatívy výhodou

Plat:

v zmysle  zákona 553/2003 Z. z.  a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov

Kritériá a požiadavky:
 • prax v odbore vítaná
 • schopnosť tímovej práce
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore
 • komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, prezentačné schopnosti,  profesionálne vystupovanie
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • bezúhonnosť

Záujemcovia môžu posielať žiadosti so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze do 17. februára 2023 na adresu Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, prípadne e-mailom na adresu michaela.masrnova@dubnica.eu. Viac informácií získate na telefónnom čísle 042 44 55 771.                


Vytvorené: 30. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2023 16:12
Autor: Mária Škvarová