Obsah

Mesto príjme do zamestnania odborného referenta pre styk s verejnosťou

Typ: ostatné
Mesto príjme do zamestnania odborného referenta pre styk s verejnosťou Mesto Dubnica nad Váhom príjme do pracovného pomeru odborného referenta/odbornú referentku pre styk s verejnosťou s termínom nástupu dohodou. Ide o hlavný pracovný pomer/zastupovanie.
Plat: 

Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Osobné ohodnotenie. Výška osobného príplatku bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

Pracovná  náplň: 

Odborný referent pre styk s verejnosťou:

 • zodpovedá za koordináciu aktivít mesta v styku s verejnosťou,
 • spolupodieľa sa na tvorbe mediálnej stratégie mesta,
 • spolupracuje s nezávislými médiami, zodpovedá za prípravu mediálnych výstupov a propagáciu práce mesta v médiách a na webovej stránke mesta,
 • pripravuje podklady pre publicistické a verejné vystúpenia,
 • zodpovedá za organizáciu spolupráce primátora mesta s predstaviteľmi miestnej, regionálnej a republikovej tlače, zvoláva tlačové konferencie a vedie ich priebeh,
 • informuje občanov o práci orgánov mesta prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov,
 • odpovedá na otázky občanov, ktoré boli prijaté emailom, cez web stránku mesta, odkaz pre starostu, ...
 • podieľa sa na spracovaní aktuálnych tém do vysielania lokálnych médií vo vzťahu k činnosti mesta,
 • vydáva tlačové správy o činnosti mesta, (Dubnické noviny - príprava článkov v spolupráci s oddeleniami a referátmi),
 • zúčastňuje sa určených pracovných stretnutí a pracovných výjazdov primátora, tlačových konferencií a besied, rokovaní poradných orgánov,
 • monitoruje, analyzuje a podáva reporting aktivít mesta v styku s verejnosťou,
 • fotografuje podujatia, osoby, scenérie, fotografovanie  podľa pokynov vedúceho pracovníka.
Kvalifikačné predpoklady: 
 • minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, zameranie žurnalistika a masmédiá výhodou.
Zamestnanecké výhody, benefity: 
 • mesačné odmeny na základe plnenia pracovných úloh a stanovených kritérií,
 • dovolenka nad rámec stanovený zákonom,
 • pružný pracovný čas,
 • osobné ohodnotenie, príspevok na stravovanie nad rámec stanovený zákonom, príspevok na regeneráciu, ďalšie príspevky v zmysle zásad používania sociálneho fondu.
Znalostné a iné predpoklady: 
 • výstižné a zrozumiteľné spracovanie podkladov doplnené vhodnou prezentáciou dát,
 • bezchybný verbálny prejav a príjemné vystupovanie,
 • bezchybné ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom, bezchybná štylistika,
 • video tvorba, práca s audiovizuálnou technikou, editácia zhotovených materiálov - výhodou
 • časová flexibilita, organizačné schopnosti, príjemné vystupovanie,
 • vysoká miera kreativity, samostatnosti a proaktívny prístup.
Kritériá a požiadavky:
 • schopnosť tímovej práce,
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, prezentačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • precíznosť, organizačné schopnosti a zodpovednosť pri plnení zverených úloh,
 • pokročilé zručnosti MS Office,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • bezúhonnosť.                
Informácie o zasielaní žiadostí:

K  žiadosti je potrebné doložiť:

 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní
 • portfólio svojich článkov a prác,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti môžu záujemcovia o pracovnú pozíciu zasielať do 30. júna2024 vrátane na adresu Mestský úrad Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, prípadne e-mailom na michaela.masrnova@dubnica.eu. Viac informácií získate na tel. čísle 042 44 55 771.


Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, zamestnávateľ si však vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Vytvorené: 29. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2024 16:55
Autor: Mária Škvarová