Obsah

Mesto spustilo skúšobnú prevádzku bikesharingu, oficiálne otvorenie prebehne v sobotu na 3FESTe

Typ: ostatné
Stojisko zdieľaných bicyklov pri dome kultúry.Pre Dubničanov a návštevníkov mesta je v rámci systému zdieľaných bicyklov (bikesharing) pripravených takmer 80 bicyklov, ktoré ponúkajú ekologickejšiu formu prepravy medzi jednotlivými lokalitami. Vo štvrtok 2. júna mesto spustilo jeho skúšobnú prevádzku.

Na zabezpečenie zdieľaných bicyklov mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 218-tisíc eur. Povinné spolufinancovanie predstavuje 12-tisíc eur. Od júna tak môžu občania využívať 78 bicyklov, ktoré nájdu na stojiskách v 13 lokalitách. „Lokality sme vyberali s ohľadom na pokrytie, dostupnosť či maximálnu vzdialenosť jednotlivých stojísk. Dôležitou bola takisto podmienka, aby sa nachádzali na mestských pozemkoch a aby boli v blízkosti verejného osvetlenia z dôvodu napájania,“ vysvetlil a Eva Granátová z oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania. 

Systém zdieľaných bicyklov v skratke:
 • Jednorazové odomknutie bicykla cez spoplatnenú SMS:

SMS správu pošleme na číslo 8866. Uvedieme v nej: bikedn (medzera) „číslo stojanu“. Číslo stojanu nájdeme na displeji stojiska alebo na jeho prednej strane. Po odoslaní SMS nám o chvíľu príde spätná správa – po jej prijatí máme niekoľko sekúnd na skontrolovanie displeja stojiska. Na displeji bude uvedená pozícia bicykla (písmeno abecedy), ktorý nám bol odomknutý a vezmeme ho zo stojana. Bicykel správne vytiahneme tak, že ho jemne zatlačíme do stojanu a potom potiahneme k sebe. Jednorazové požičanie bicykla cez SMS správu stojí 0,40 €/ 30 minút. V prípade prvého jednorazového vypožičania bicykla prostredníctvom SMS správy je nutné sa zaregistrovať na stránke dn.zelenybicykel.sk alebo v mobilnej aplikácii Zelený bicykel Dubnica.

 

 • Balíky voľných minút na jazdu zdieľaným bicyklom: užívatelia si môžu vybrať z 2 programov.

Program Liter ponúka predplatné 1000 minút po dobu 30 dní za cenu 4,90 €. Program môžete uhradiť po registrácii na stránke dubnica.zelenybicykel.sk alebo v mobilnej aplikácii Zelený bicykel Dubnica platobnou kartou, bankovým prevodom alebo SMS správou. Ak máte problém zaregistrovať sa, môžete navštíviť klientske centrum na mestskom úrade, kde vám radi s registráciou pomôžu. Pre rýchlu aktiváciu balíka pošlite SMS na číslo 8866 v tvare bikedn (medzera) liter. Ide o program s automatickou obnovou – pre zrušenie jeho ďalšej aktivácie následne zašlite bezplatnú SMS na číslo 8866 v tvare bikedn (medzera) stop.

Program XL vám ponúka predplatné 20 000 minút po maximálnu dĺžku 365 dní – v závislosti od toho, čo nastane skôr, za cenu 29,90 €. Program môžete uhradiť platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Potrebujete sa prihlásiť na stránke dn.zelenybicykel.sk alebo v mobilnej aplikácii Zelený bicykel Dubnica.

K zakúpeným programom Liter a XL si môžete vyzdvihnúť čip, prostredníctvom ktorého si bicykel jednoducho odomknete. Čip si môžete vyzdvihnúť v klientskom centre mestského úradu počas úradných hodín. Čip sa vydáva bezplatne.

 

 • Správne odparkovanie bicykla do stojanu:

keď už bicykel viac nebudeme potrebovať, vrátime ho do najbližšieho stojiska. Po príchode bicykel odparkujeme do prvej voľnej pozície zľava. Bicykel jednoducho zasunieme do stojana tak, aby bolo počuť zacvaknutie. Na displeji stojiska si skontrolujeme, že vrátanie bicykla bolo úspešne dokončené.

 • Dočasné uzamknutie bicykla mimo stojanu:

pokiaľ si potrebujete napríklad nakúpiť v obchode a nablízku sa nenachádza žiadne stojisko, môžete využiť dočasné uzamknutie bicykla prostredníctvom zámku, ktorý sa nachádza pod sedačkou. Ak máte k dispozícii mobilné dáta, prihláste sa do svojho účtu na stránke dn.zelenybicykel.sk alebo v mobilnej aplikácii Zelený bicykel Dubnica. Ak nemáte k dispozícii mobilné dáta, o kód môžete požiadať aj formou SMS správy v cene 15 centov – tú odošlite na číslo 8866 v tvare bikedn (medzera) kod. Následne vám bude pridelený kód, ktorým zámok odomknete. Pri dočasnom uzamknutí bicykla mimo stojiska nezabudnite kód zmeniť na ľubovoľnú číselnú kombináciu. Keď si bicykel o chvíľu prídete opäť vyzdvihnúť, použite kód, vďaka ktorému ste ho uzamkli. Počas dočasného uzamknutia bicykla vám minúty stále bežia.

Zoznam lokalít 13 stojísk so zdieľanými bicyklami:
 • sídlisko Centrum I pri OD ABC
 • pred budovou OD Máj
 • na ploche pri podchode na Ulici obrancov mieru
 • pred domom kultúry
 • na chodníku pred miestnym gymnáziom (Školská ul.)
 • pri Kostole sv. Jána Bosca (Hasičská ul.)
 • pred ZPS Dubina na sídlisku Pod hájom
 • pri potravinách na kopci na sídlisku Pod hájom (dočasne nefunkčné z dôvodu stavebných prác)
 • pri banke na Námestí Matice slovenskej
 • na parkovisku pri workoutovom ihrisku
 • na Gagarinovej ulici na sídlisku Za traťou
 • v Prejte pri ZPS Dubina

Stojisko zdieľaných bicyklov pri dome kultúry.Servis bicyklov spoločne so zabezpečovaním kontroly naplnenosti jednotlivých stojísk budú zabezpečovať technické služby mesta. Bližšie informácie o službe získate na telefónnom čísle +421 905 888 959, prípadne na e-mailovej adrese dubnica@zelenybicykel.sk.

Aktuálnu obsadenosť jednotlivých stojísk je možné sledovať po prihlásení na dn.zelenybicykel.sk alebo v aplikácii Zelený bicykel Dubnica.

Podrobné informácie o systéme zdieľaných bicyklov nájdete na tomto odkaze dubnica.zelenybicykel.sk.

Pre viac informácií kontaktujte: e-mail: dubnica@zelenybicykel.sk, tel. kontakt: +421 905 888 959. 


Vytvorené: 2. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2022 08:27
Autor: Mária Škvarová