Obsah

Mesto začína s rekonštrukciou poškodenej Okružnej ulice

Typ: ostatné
Výrazne poškodená komunikácia pred bytovými domami na Okružnej ulici podstupuje rekonštrukciu. Práce na oprave vozovky v dĺžke približne 270 metrov by mal zhotoviteľ ukončiť do dvoch mesiacov.

Rekonštrukcia počíta s úplne novou vozovkou, a to vrátane nového podložia, obrubníkov a asfaltového krytu. „Komunikácia je vo veľmi zlom stave, prepadá sa na viacerých miestach. Keďže čiastková oprava povrchu vozovky v tomto prípade nepostačuje, pre zlý stav komunikácie sme museli pristúpiť k jej komplexnej rekonštrukcii,“ priblížil vedúci stavebného úradu Jozef Králik.

Z dôvodu prebiehajúcich prác bude na uvedenej ulici pred bytovými domami 298, 297, 296 a 295 obmedzená doprava v zmysle dočasného dopravného značenia. Prosíme preto majiteľov motorových vozidiel, aby rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia a na príjazd k bytovým domom využívali dočasne navrhované trasy. Pre príjazd k bytovým domom 298 a 297 pôjde o komunikáciu vedúcu z Ulice ČSA s napojením sa na Jilemnického ulicu, v prípade bytových domov 296 a 295 bude vytvorená dočasná komunikácia k parkovisku a ku garážam z Ulice Jilemnického poza bytový dom 296. „Ide o dočasné riešenie, aby sa obyvatelia dotknutých bytoviek mohli dostať domov a pohodlne odparkovať svoje motorové vozidlá,“ zdôraznil Jozef Králik.

Podľa informácií stavebného úradu by mali byť práce na komplexnej rekonštrukcii vozovky ukončené v polovici júna 2022. Uvedená rekonštrukcia bude hradená z rozpočtu mesta, pričom ide o sumu 115-tisíc eur.

Okrem Okružnej ulice plánuje v letných mesiacoch mesto komplexne opraviť ďalšie lokality v meste – pôjde o parkovisko za D-klubom a jeho priľahlú asfaltovú plochu, ako aj Kollárovu ulicu. V jesenných mesiacoch sa zas plánuje pustiť do úpravy komunikácie a priľahlého parkoviska na sídlisku Pod kaštieľom pri bytovom dome číslo 645.

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 19. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2022 10:33
Autor: Mária Badačová