Obsah

Minuli sa vám kompostovateľné vrecká na kuchynský bioodpad?

Typ: ostatné
Minuli sa vám kompostovateľné vrecká na kuchynský bioodpad?V priebehu letných mesiacov samospráva distribuovala prostredníctvom domových dôverníkov do domácností v bytových domoch košíky na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Okrem košíka dostala každá domácnosť aj 25 kompostovateľných vreciek, do ktorých môžu občania tento druh odpadu vhadzovať a následne ho v kompostovateľných vreckách vyhadzovať do hnedých zberných nádob na kontajnerových stojiskách. „Každá domácnosť dostala 25 kompostovateľných vreciek, pričom domácnosti by jedno vrecko malo vydržať približne jeden týždeň. Samozrejme, niekde je produkcia tohto druhu odpadu vyššia, niekde zas nižšia. Domácnostiam, ktorým sa kompostovateľné vrecká minuli, odporúčame, aby odpad do hnedých zberných nádob vyhadzovali zabalený v papierových novinách alebo v papierových vreckách. Okrem toho je možné kompostovateľné biovrecká zakúpiť aj vo väčších drogériách či veľkých obchodných reťazcoch, prípadne na internete po zadaní biologicky rozložiteľné vrecká na 10-litrové nádoby,“ uviedla vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

Zároveň poďakovala všetkým domovým dôverníkom a zástupcom bytových domov, ktorí spolupracovali pri distribúcii košíkov. Po prvých týždňoch fungovania samospráva doplní do zberných nádob na stojiskách vrecia, ktoré zabránia znečisťovaniu stojísk, rovnako aspoň sčasti minimalizujú zápach. Okrem toho doplní zberné nádoby do tých lokalít, kde jedna zberná nádoba nepostačuje. „Občanov prosíme, aby v žiadnom prípade do hnedých nádob na kontajnerových stojiskách nevhadzovali bioodpad v plastovom obale a v plastových vreckách,“ uzatvorila Janka Beniaková s tým, že vývoz bioodpadu momentálne prebieha raz týždenne.

V prípade, že niektoré bytové domy ešte stále nemajú košíky na bioodpad, prosíme domových dôverníkov, resp. zástupcov bytového domu, nech kontaktujú referát životného prostredia na e-mailovej adrese janka.beniakova@dubnica.eu a dohodnú sa na prevzatí košíkov pre bytový dom.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 26. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mária Badačová