Obsah

Na prvé sneženie a mráz sme pripravení

Typ: ostatné
Zima meste (foto Jaroslav Vyhnička)Vstupujeme do ročného obdobia, ktoré by nás nemalo prekvapiť rannými mrazmi ani snehovou pokrývkou.

O bezpečnosť na chodníkoch i komunikáciách pre motorové vozidlá sa aj tento rok budú počas zimnej údržby starať technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Ako sme tento rok pripravení na zimné obdobie, sme sa spýtali poslankyne mestského zastupiteľstva a konateľky technických služieb Vladimíry Klačanskej.

Konateľka spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Podstatou výkonu zimnej údržby je zabezpečiť zjazdnosť ciest pre motorové vozidlá a schodnosť komunikácií pre peších. Aké množstvo posypového materiálu a personálnych kapacít je potrebné na zabezpečenie údržby v meste s 24-tisíc obyvateľmi?

Počas minulej zimnej sezóny 2019/2020 sa o bezpečnosť chodníkov i ciest staralo 28 zamestnancov, ktorí využívali 16 kusov kolesovej i ručnej techniky, teda od traktorov až po ručné sypače. Rovnaké kapacity na výkon zimnej údržby nasadíme aj tento rok, rozhodujúcimi však budú poveternostné podmienky, resp. charakter blížiacej sa zimy. Od neho sa bude odvíjať aj počet ľudí v teréne a množstvo posypového materiálu, ktorý budeme priebežne nakupovať.  

Aké opatrenia v sebe zahŕňa výkon zimnej údržby? Ide o len o odhrnutie komunikácií a ich posyp?

Odstraňovanie snehu z komunikácií a posyp kamennou drťou či cestárskou soľou sú zo strany verejnosti, samozrejme, najviac vnímanými aktivitami. Zimná údržba je však aj o monitorovaní predpovedí počasia a stavu komunikácií, aby boli bezpečné v čase rannej námrazy a poľadovice, keď sa ľudia skoro ráno presúvajú za pracovnými povinnosťami. Samozrejme, spomeniem aj odhŕňanie snehu, odstraňovanie zvyškov ľadu či poľadovice, ale aj čistenie komunikácií od posypového materiálu. To vykonávame vždy až v čase, keď z prognóz vyplýva, že posýpanie komunikácií už nebude potrebné. Komunikácie vyčistíme všetky naraz aj v spolupráci s ústavom na výkon trestu odňatia slobody. Robíme tak na záver sezóny, aby sme neplytvali verejnými financiami, ak by nasnežilo týždeň po tom, čo vyzametáme celé mesto. 

Výkon zimnej údržby i nepretržitá pohotovosť sú zadefinované v operačnom pláne zimnej údržby. Ktorých lokalít a častí mesta sa zimná údržba týka?

V zimnom období sa staráme o bezpečnosť peších i motoristov, avšak nielen na chodníkoch a cestách, ale napr. aj na schodiskách, parkoviskách a iných častiach mestských komunikácií na celom území mesta. Dôležité je podotknúť, že zimnú údržbu vykonávame len na tých komunikáciách, ktoré má mesto Dubnica nad Váhom vo svojej správe alebo v majetku. Nevykonávame ju teda na súkromných pozemkoch a komunikáciách a ani na hlavnej ceste, pretože ide o štátnu cestu I/61, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest. Zimná údržba sa štandardne nevykonáva ani na ihriskách či svojvoľne vytvorených komunikáciách.

Zima meste (foto Jaroslav Vyhnička)

V prípade, ak husto sneží alebo mrzne, kam vyrazia zamestnanci TSM aj s technikou najskôr?

Mestské komunikácie máme zaradené do troch prioritných stupňov. Prvoradé sú tie komunikácie, ktoré sú obyvateľmi využívané najviac a zabezpečujú dostupnosť dôležitých inštitúcií a lokalít ako napr. poliklinika, pošta, nákupné strediská, školy či námestia. Samozrejme, patria sem aj kopcovité časti komunikácií (tzv. esíčko pri mestskej polícii, komunikácia pri DuTaFe) či viadukty. V druhom prioritnom stupni sú zaradené všetky mestské komunikácie tak, aby bola zabezpečená dostupnosť každého objektu vždy aspoň jednou možnou trasou. V treťom stupni priority sú všetky ostatné mestské komunikácie, ktoré nie sú vyňaté zo základnej zimnej údržby.

Kedy bude vyhlásená zimná pohotovosť?

Zimnú pohotovosť vyhlasuje mesto, a to v závislosti od predpovede počasia. Výkon údržby sa bude riadiť Spoločným operačným plánom zimnej údržby pre sezónu 2020 – 2021 mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Ako môžu efektívnemu výkonu zimnej údržby pomôcť samotní obyvatelia?

V prvom rade je dôležité, aby neparkovali svoje motorové vozidlá tak, že budú svojím zásahom napr. do časti chodníka brániť výkonu údržby. Rovnako v prípade hustého a pretrvávajúceho sneženia budeme apelovať na obyvateľov, aby boli opatrní a využívali v záujme vlastnej bezpečnosti najmä upravené komunikácie. Oceníme spoluprácu obyvateľov pri úprave a ošetrení vstupov do bytových domov. Verím, že sa nám podarí na základe precíznej prípravy zabezpečiť efektívnu a kvalitnú údržbu ciest i chodníkov tak, aby boli bezpečné, zjazdné a schodné v čo najkratšom možnom čase.

 

Zoznam ulíc - ciest, v prvom stupni priority výkonu zimnej údržby:

Nádražná ul.

 

Nám. sv. Jakuba

v celej dĺžke až po kruhový objazd s Ul. obrancov mieru

Ul. športovcov

vrátane nadjazdu a kruhového objazdu Za traťou

Ul. kpt. Nálepku

 

Ul. československej armády

 

Palárikova ul.

 

Hasičská ul.

aj v časti popod "Účko" a ponad Dutaf vrátane mostu pod Dutafom

Partizánska ul.

 

Hurbanova ul.

 

Nám. Matice slovenskej

cesta k zdravotnému stredisku

Štúrova ul.

 

Ul. Andreja Kmeťa

 

Moyzesova ul.

 

Pionierska ul.

 

Bratislavská

 

Ul. nad Zábrehom

 

Kalinčiakova ul.

okolo mestskej polície a "esíčko" až po Ul. športovcov

Kvášovecká ul.

 

Gagarinova ul.

 

Ul. k Váhu

vrátane mostu ponad kanál

Murgašova ul.

vrátane komunikácie popri telese kanála

Prejtská ul.

 

Lieskovská ul.

v Prejte

Družstevná ul.

 

Zoznam lokalít v prvom stupni priority výkonu zimnej údržby - cesty, chodníky:

Nám. Matice slovenskej

vrátane zdravotného strediska

Nám. sv. Jakuba

 

Nám. Alexandra Dubčeka

MsÚ, pošta

Ul. obrancov mieru

chodníky po oboch stranách a po celej dĺžke na trase Tesco -

Kaufland

Pod hájom

chodník od mestskej polikliniky až po potraviny na kopci

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271 

 


Vytvorené: 13. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mgr. Veronika Rezáková