Obsah

Na ZŠ s MŠ Centrum I sa žiaci na hodiny matematiky tešia. Učia sa ju výnimočnou Hejného metódou

Typ: ostatné
Vyučovanie matematiky Hejného metódouNamiesto matematiky, ktorá býva strašiakom, majú na ZŠ s MŠ Centrum I radosť z poznávania zákonitostí narábania s číslami.

Už štyri roky učia na Základnej škole s materskou školou na sídlisku Centrum I matematiku metódou, ktorá pomáha rozvíjať kritické myslenie, tvorivosť a rozmanitosť v riešení úloh a problémov. Práve metóda profesora Hejného podnecuje tie kognitívne schopnosti, ktoré im pomôžu nestratiť sa v každodennom živote, no ani na trhu práce. „Ľudí so schopnosťou kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie, hľadať nové riešenia či už samostatne alebo v tíme, je už dnes nedostatok. Ako vychovať takýchto ľudí? Jednou z možností je aj vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného,“ vysvetľujú pedagogičky Elena Capáková a Martina Švajdová.

Táto metóda podľa nich rozvíja tzv. mäkké zručnosti, o ktorých sa v súčasnosti často diskutuje. „Na hodinách sa žiaci učia bežné učivo, no pracujú v matematických prostrediach, ktoré sú im blízke a rozumejú im. Hovoríme napríklad o chôdzi po krokovacom páse alebo po schodoch, o ceste autobusom či o cestičkách v detskom parku. V týchto prostrediach si precvičujú sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie či porovnávanie. Aj preto sa na hodiny matematiky tešia a nie sú pre nich strašiakom. Nemajú strach z chybného riešenia, pretože každú chybu si medzi sebou vydiskutujú. Zároveň sa naučia priznať si omyl, obhájiť svoj názor a prijať iné riešenie. Učiteľ pôsobí ako moderátor diskusie,“ dodávajú ďalej.

Hejného metóda kladie dôraz na aktivitu detí a ich uvedomelé zapájanie sa. Jej autorom je matematik – profesor Vít Hejný. Ten pred viac ako 70 rokmi zostavil ucelený súbor poznatkov o výučbe matematiky alternatívnym spôsobom, ktorý je pre deti prirodzenejší. Namiesto memorovania vzorcov a bifľovania poučiek sa deti učia logickým postupom a sami objavujú spôsoby riešení.

Hejného metóda

Ak by chceli rodičia na vlastné oči vidieť, ako takáto forma výučby prebieha, škola im poskytuje možnosť navštíviť otvorenú hodinu matematiky. „Rodičia si môžu vzadu v triede sadnúť a pozorovať svoje dieťa, ako sa mu darí. Doterajšia odozva od rodičov bola jedine kladná. Hejného metódou navyše učíme v každom ročníku aspoň v jednej triede, aby si rodičia mohli vybrať, či chcú, aby sa ich dieťa učilo touto metódou alebo nie,“ vysvetlila ďalej Elena Capáková s tým, že na takéto vyučovanie matematiky škola používa špeciálne zošity s úlohami v spomínaných prostrediach.

Priebeh hodiny je bežný ako pri klasických metódach, no mení sa rola učiteľa, ktorý nie je dominantný. „Hlavnú úlohu majú žiaci. Sami si medzi sebou vysvetľujú a obhajujú svoje riešenia. Keď žiakom ako pedagóg zadávam úlohu ako problém, predstieram, že neviem, čo s tým. Od žiakov chcem počuť, aké riešenia navrhujú. Som len moderátorom a deti samé určujú, ktoré riešenie je najsprávnejšie. V Hejného metóde majú často úlohy aj viac riešení. Metóda učí deti rozmýšľať a nielen mechanicky počítať príklady a písať výsledky,“ dodáva pedagogička.

Kurz Hejného výučby matematiky má na ZŠ s MŠ Centrum I absolvovaných päť pedagógov, no v tomto školskom roku sa metóde venujú tri pedagogičky. Malí prváčikovia (a dokonca i niektorí predškoláci) sa s Hejného metódou zoznamujú postupne so zapájaním jednotlivých prvkov. Aj v tomto prípade však komplikuje situáciu epidémia. Matematiku preto momentálne učia aj bežnými metódami, pretože je náročné diskutovať a vysvetľovať jednotlivé riešenia on-line v skupine s malými deťmi.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 16. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2021 13:04
Autor: Mgr. Veronika Rezáková