Obsah

Návrat do školských lavíc: od 8. februára sa otvoria školské brány pre väčšinu žiakov

Typ: ostatné
Návrat do školských lavíc: od 8. februára sa otvoria školské brány pre väčšinu žiakovOd pondelka 8. februára 2021 sa na Slovensku otvoria brány väčšiny materských a špeciálnych škôl, do lavíc môžu opäť zasadnúť aj žiaci prvého stupňa, žiaci končiacich ročníkov stredných škôl či žiaci stredných zdravotníckych škôl.

Podľa informácií ministra rezortu školstva Branislava Ghrölinga testovanie mladších žiakov povinné nebude, no otestovaný bude musieť byť jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú prezenčnú výučbu. Žiaci stredných škôl sa negatívnym testom budú musieť preukazovať, rovnaké platí aj pre personál stredných škôl. Rodičia budú podpisovať a predkladať čestné vyhlásenie. Ak bude vyhlásenie nepravdivé, budú podľa jeho slov niesť trestnoprávnu zodpovednosť. „Ak sa rodič rozhodne, že test neabsolvuje a dieťa nebude môcť nastúpiť do školy, dieťa ostáva v dištančnej forme výučby, zákonným zástupcom však v tomto prípade nebude preplácaná OČR,“ vysvetlil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na stredajšej tlačovej konferencii. Žiaci tak zostanú doma na dištančnej výučbe, no učitelia sa im nebudú môcť venovať – žiaci z prvého stupňa budú dostávať len úlohy na vypracovanie. Žiaci druhého stupňa ZŠ sa aj naďalej vzdelávajú on-line dištančne, rovnako aj žiaci Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom.

Mesto Dubnica nad Váhom zriadi počas víkendu 7 mobilných odberných miest. „Veríme, že občania, zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia zostanú zodpovední, využijú túto možnosť testovania zo strany mesta Dubnica nad Váhom a v pondelok sa spustí bezpečná  prevádzka vzdelávania  na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Verím, že ak budeme zodpovední, situácia sa na pôde Dubnice nad Váhom zlepší a po jarných prázdninách spustíme do prezenčnej výučby aj druhý stupeň ZŠ , ZUŠ a stredné školy,“ priblížila vedúca školského úradu Mária Balážová.

Prosíme zákonných zástupcov, ktorí chcú svoje dieťa umiestniť od 8. februára do školy, aby sa pred absolvovaním testovania zapísali na príslušnom odberovom mieste do formulára a uviedli, ktorú školu a triedu ich dieťa navštevuje. Ďakujeme. 

V meste Dubnica nad Váhom zriaďovateľ škôl a školských zariadení od pondelka 8. februára 2021 otvára všetky materské školy, I. stupeň základných škôl a školské kluby detí. V školách sa vzdelávajú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 5.-9. ročníkov  vo forme 5+1 (5 žiakov + 1 pedagóg) vo všetkých základných školách v súlade s usmerneniami za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Žiakom bude poskytnuté stravovanie v školských jedálňach

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vyučovanie na školách pre zlú epidemickú situáciu prerušiť. Takémuto scenáru sa však rezort školstva bude snažiť vyhnúť.

Viac informácií o nástupe detí do MŠ a žiakov do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom dostanete  z webových stránok základných a materských škôl, prípadne od triednych učiteľov prostredníctvom EduPage.

Jarné prázdniny sa pre žiakov základných škôl v Trenčianskom kraji uskutočnia v riadnom termíne, teda od 13. februára do 21. februára 2021.

V najbližších dňoch prebehne v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom prieskum záujmu o umiestnenie dieťaťa do MŠ počas jarných prázdnin.

Upozorňujeme, že negatívny test platí 7 dní, preto je dôležité sa opäť pretestovať po siedmich dňoch.


Vytvorené: 5. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mária Badačová