Obsah

Nové učebne aj škôlka. Aký je tohtoročný návrat do školských lavíc a aké platia opatrenia?

Typ: ostatné
Nové učebne aj škôlka. Aký je tohtoročný návrat do školských lavíc? 1Niektorí školáci neprekročili brány základnej školy z dôvodu pandémie niekoľko mesiacov. Po dlhej dobe sa tak v školách okrem spolužiakov môžu tešiť na niekoľko noviniek, ktoré im spríjemnia čas študijných povinností.

O sedemdesiat viac škôlkarov 

Presne o sedemdesiat škôlkarov sa rozšírila kapacita materskej školy na sídlisku Centrum I vďaka prístavbe novej budovy k už existujúcej škôlke. Škola tak mohla už na školský rok 2020/2021 vyhovieť žiadostiam viacerých rodičov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy. Výstavba novej budovy s tromi triedami začala v decembri 2018 a bola financovaná z európskych štrukturálnych fondov vo výške takmer 640-tisíc eur. Ďalšie finančné prostriedky investovalo samotné mesto do úpravy výdajne jedál v pôvodnej budove škôlky, a to práve z dôvodu zvýšenej kapacity škôlky. Dnes, teda v stredu 2. septembra, prekročili prah škôlki prví škôlkari. 

Nová budova škôlky pri ZŠ s MŚ Centrum I 

Moderné učebne aj odborné pomôcky

Zvýšiť záujem detí o vzdelávanie odborných predmetov v tomto školskom roku pomôžu na základných školách na sídlisku Pod hájom a Centrum I zmodernizované učebne s inovovaným vybavením. Od septembra sa deti navštevujúce ZŠ s MŠ Centrum I vzdelávajú v nových učebniach biológie a chémie, v učebni určenej na výučbu informačno-komunikačných technológií a k dispozícii majú aj novú knižnicu. Na základnej škole na sídlisku Pod hájom na deti čakali  inovované triedy zamerané na  polytechnickú výchovu, tiež učebne IKT a fyziky. Učebne sú vybavené novým nábytkom a modernými pomôckami. Aj v tomto prípade ide o projekt financovaný z európskych fondov, dovedna v hodnote takmer 230-tisíc eur.

Nové učebne

Nové stojany na bicykle

Pred základnými školami na sídlisku Centrum I a Pod hájom cez letné prázdniny pribudli nové stojany na odkladanie bicyklov. Tie pre mesto Dubnica nad Váhom vyrobili študenti Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom v rámci duálneho vzdelávania. 

Nové cyklostojany

Aj na jeseň sú plány bohaté

Ešte tento školský rok mesto plánuje začať s avizovanými prácami na rekonštrukcii školských športovísk všetkých troch základných škôl. V prípade ZŠ s MŠ P. Demitru a ZŠ s MŠ Pod hájom bude mesto v súlade s pripravovanými projektmi realizovať úpravy zamerané na zvýšenie bezpečnosti a upokojení dopravy pred vstupom do oboch škôl. Novinkou je aj príprava na rekonštrukciu strechy školy, ktorá nesie meno P. Demitru. Najvyššie položená strecha pavilónu F je nezateplená a navyše v zlom technickom stave. 

Úvod školského roka v znamení čestných vyhlásení a nosenia rúšok v triedach u starších žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v auguste manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Jeho cieľom je stanovenie základných prevádzkových podmienok škôl a školských zariadení počas trvania pandémie COVID-19 pre školský rok 2020/21.

Čestné vyhlásenia, nosenie rúšok v triedach počas prvých dvoch týždňov pre starších žiakov či ranný filter. Aj to sú opatrenia, ktoré by mali preventívne pôsobiť proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2. „Povinnosť nosiť rúška v triedach počas prvých dvoch týždňov pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl má určite svoje opodstatnenie. V mnohých prípadoch je ochorenie bezpríznakové a môže byť prenášané nevedomky na iné osoby. Mladšie deti v predškolských zariadeniach a na prvom stupni základných škôl rúška v triedach nosiť nemusia – ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív. Navyše, nosenie rúšok ťažšie znášajú,“ vysvetlila opatrenia vedúca školského úradu Mária Balážová. Nosenie rúšok však bude povinnosťou pre všetkých žiakov základných a stredných škôl v interiérových priestoroch mimo tried, s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Na začiatku školského roka 2020/21 sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie s vyplnením dotazníka. V ňom rodič uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia krajiny, prípadne či sa zúčastnilo hromadného podujatia. Rovnako zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. „Pokiaľ sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia Slovenska, prípadne sa zúčastnilo hromadného podujatia, zákonný zástupca je povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti. Ak sa u niekoho prejavia počas dvoch týždňov príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára,“ priblížila Mária Balážová. Okrem toho zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako troch dní písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

V prípade materských a základných škôl je odporúčaný ranný filter. Ak sa u žiaka počas dňa prejaví niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, nasadí si rúško, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a bezodkladne ho vyzdvihne zákonný zástupca. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Zákonný zástupca rovnako dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy na školský rok 2020/21. 

Koľko máme v Dubnici nad Váhom prváčikov?

Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastupuje v septembri 2020 celkom 191 prvákov. Mestské materské školy navštevuje 646 škôlkarov. Dovedna sa v ZŠ a MŠ vzdeláva 2 264 detí. Konečné čísla však budú známe po 15. septembri 2020.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 2. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2020 11:29
Autor: Mgr. Veronika Rezáková / Mária Badačová