Obsah

Novoročný príhovor primátora mesta Petra Wolfa

Typ: ostatné
Novoročný príhovor primátora mesta Petra Wolfa 1Prejav primátora mesta Dubnica nad Váhom Petra Wolfa pri príležitosti Nového roka 2023.

Milé Dubničanky, Dubničania, ctení spoluobčania, vážení priatelia.

Nesmierne si vážim, že mám tú česť privítať Vás na prahu nového roka 2023 v mene mesta Dubnica nad Váhom. Úprimne by som nám, Dubničanom, chcel popriať, aby v životoch nás všetkých v nasledujúcom roku prevažovali tie príjemné udalosti a šťastné chvíle, aby sme boli zdraví, spokojní, navzájom prajní a ohľaduplní.

Všetci sme iste zvedaví, čo nám rok 2023 prinesie. Otvárame novú kapitolu, ktorá je pre nás neznáma, nepopísaná. Vzhľadom na udalosti v uplynulých rokoch tak robíme možno trochu s obavami. Predsa len, ako spoločnosť sme boli skúšaní na mnohých frontoch a za sebou máme 12 turbulentných mesiacov.

V úvode roka sa celospoločenská pozornosť presunula z epidémie vírusu na geopolitické dianie u našich východných susedov. V lete sme ako dubnická komunita intenzívne prežívali začiatok stavebných zásahov do centrálnej zóny mesta v rámci rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej, aby sme sa v druhej polovici roka postupne začali zaoberať narastajúcimi cenami energií i celkovo životných nákladov. Do tohto kolotoča sa zapojili ešte aj komunálne a župné a voľby a určite aj mnoho udalostí v osobnom živote každého z nás.

Nebol to ľahký rok. Naučili sme sa však byť tolerantnejší, pokojnejší a veci zvládať s nadhľadom. Vieme sa postaviť na stranu pravdy, zvoliť si ľudskosť a myslieť aj na pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Postupne sa učíme odlíšiť pravdu od vykonšpirovaných tvrdení, ktoré sú možno na prvý pohľad sympatické, no nepravdivé či zavádzajúce. Moje želanie je, aby to tak ostalo aj v roku 2023.

Z mnohých strán dnes počúvame, že žijeme ťažkú dobu, neľahké časy. Na tom, akú dobu žijeme, však máme svoj podiel aj my, každý z nás. Pretože akí sú ľudia, taká je aj doba. Sme to my, kto vytvárame ľudské interakcie, ovplyvňujeme smer, akým sa uberie rozhovor či jednanie. Sme ľudskí, prajní, priateľskí a otvorení? Alebo naopak, nepriateľskí, nevrlí a arogantní? Doba skutočne nie je ľahká, no skúsme pozitívne ovplyvniť to, čo z našej úrovne dokážeme. A to je napríklad pocit, aký si ľudia vďaka nám odnesú domov a pretavia ho možno aj sami do svojho ďalšieho správania a konania.

Príchod nového roka je zároveň aj obdobím, keď  bilancujeme. Podobne sme na tom aj my na mestskom úrade. V roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať okolo 40 investičných akcií za 9 miliónov eur. Nejde ani tak o samotné čísla a preinvestovaný objem finančných prostriedkov, ako skôr o to, čo sa za nimi skrýva. Teda začiatok budovania nájomného bývania, vytváranie cyklotrás, zvyšovanie bezpečnosti školákov, zlepšovanie podmienok na život pre seniorov či mladé rodiny.

Vo všetkom tom množstve obsahu a informácií musíme v dnešnej dobe pozorne hľadať to, čo je skutočne dôležité a prioritné. Táto úloha vystúpi do popredia špeciálne v roku 2023, keď si budú nútene uťahovať opasky kraje, mestá, obce a napokon, bohužiaľ, i samotné rodiny. Ja však verím, že sa nám podarí správne si určiť tie najvýznamnejšie priority a napriek všetkým obmedzeniam a prekážkam pokračovať v zlepšovaní života v našom meste vo všetkých oblastiach, a to či už máme na mysli život na sídliskách, jednoduchší pohyb po meste, dostupnejšie parkovanie či kvalitnejšie školské prostredie a služby poskytované seniorom.

Pri každom jednom ťažkom rozhodnutí, ktoré nás ako mesto v najbližšej dobe čaká, máme spolu s kolegami poslancami na zreteli dôveru, ktorú ste nám vyjadrili počas októbrových komunálnych volieb. Tá je pre nás kompasom pri hľadaní kompromisov a riešení v náročných situáciách v prospech nášho mesta.

Milí priatelia! Rok 2023 bude určite zaujímavý, plný výziev a prekvapení, no ja nepochybujem, že ich spoločne opäť zvládneme. Dubnica nad Váhom ukazuje, že sa mení na moderné, transparentné a otvorené mesto, stojace pred mnohými peknými projektmi, ktoré ju opäť posunú vpred. Spomeniem pripravované vedecké centrum na II. základnej škole, obnovu verejného osvetlenia či projekt celoročnej plavárne. Určite sa teda máme na čo tešiť! Napredovanie nášho mesta potvrdzuje aj trend každoročného zisku ocenení od viacerých nezávislých organizácií, ku ktorým sa uplynulý rok pridalo aj ocenenie Dubnických novín ako najférovejších v kraji či výrazné poskočenie mesta Dubnica nad Váhom v rebríčku transparentnosti. Zlepšujeme sa, a to je veľmi dôležité najmä s ohľadom na dôveru občanov v úrady a mesto, v ktorom žijú.

Dovoľte mi na záver vysloviť veľké poďakovanie smerom k Vám, obyvateľom nášho mesta, ktorí sa tiež mnohými spôsobmi podieľate na jeho rozvoji. Ďakujem tiež všetkým kolegom na mestskom úrade i v organizáciách, ktoré zriaďujeme, ako aj členom poslaneckého zboru mesta Dubnica nad Váhom. Vďaka patrí všetkým, ktorí participujú na dianí v meste, starajú sa o jeho rozvoj, čistotu, bezpečnosť, bdejú nad skôr narodenými alebo, naopak, formujú nadchádzajúce generácie.

Úprimne Vám všetkým prajem pokojný a požehnaný rok 2023! Nech je rokom splnených prianí, príjemných prekvapení, ale aj časom ľudskej spolupatričnosti, slušnosti či vzájomnej tolerancie a empatie. 

Šťastný nový rok 2023!

 

S úctou

Peter Wolf

primátor mesta


Vytvorené: 31. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 31. 12. 2022 15:23
Autor: Sekretariát primátora mesta