Obsah

Nový náčelník mestskej polície: polícia nie je strašiakom, pomáha aj v situáciách, o ktorých ľudia bežne netušia

Typ: ostatné
Nový náčelník mestskej polície: polícia nie je strašiakom, pomáha aj v situáciách, o ktorých ľudia bežne netušia Do vedenia Mestskej polície Dubnica nad Váhom bol na februárovom zasadnutí MsZ zvolený Milan Turza. Do naďalej sa rozširujúceho kolektívu strážcov bezpečnosti a poriadku prináša dlhoročné skúsenosti z Policajného zboru SR. Aké má plány, vízie či ciele?
Pán Turza, na úvod sa nám môžete v krátkosti predstaviť a povedať, aký máte vzťah k Dubnici nad Váhom.

Hoci tu nebývam, prežil som tu značnú časť študentského či profesijného života. V Dubnici nad Váhom som študoval na strednej škole, hrával som tu futbal v rámci mládežníckych kategórií a napokon som v meste pôsobil aj ako príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky. Môj vzťah k mestu je teda pozitívny a veľmi intenzívny.

Môžete čitateľom priblížiť Vaše predchádzajúce skúsenosti v Policajnom zbore SR? 

V štátnej polícii som pracoval prakticky od roku 1996. Spočiatku išlo o klasické výkonné útvary na obvodných oddeleniach napríklad v Bratislave alebo Ilave. Po úspešnom absolvovaní Akadémie policajného zboru som pokračoval vo svojej práci na Obvodnom oddelení v Trenčíne. Po nejakom čase ma na základe dosiahnutých výsledkov oslovilis ponukou pracovať na kriminálnej polícii, tú som prijal a presunul som sa na detašované pracovisko Kriminálnej polície v Dubnici nad Váhom, kde som pôsobil asi do roku 2012. Moja cesta potom viedla späť do krajského mesta, kde som vykonával funkciu zástupcu riaditeľa Odboru kriminálnej polície. Potom som sa stal riaditeľom krajskej kriminálky v Trenčíne. Svoju kariéru v Policajnom zbore SR som ukončil v auguste 2023.

Skúseností máte na rozdávanie. Práca mestského policajta sa však miestami značne líši od práce štátnej polície. Aké najväčšie rozdiely vnímate medzi týmito dvoma zložkami? 

Mestská polícia zabezpečuje najmä verejný poriadok a spolupôsobí pri ochrane života, zdravia obyvateľov a majetku mesta. Štátna polícia má to portfólio činností o niečo väčšie. Mestská polícia tiež vykonáva preventívne aktivity a stará sa o to, aby sa v meste skrátka žilo bezpečne. Keď to zjednodušíme, tak môžeme povedať, že k tomu obyvateľovi sú príslušníci mestskej polície omnoho bližšie ako štátni policajti. Na to sa ako náčelník chcem aj prioritne zamerať.

Aké sú Vaše plány a vízie ako náčelníka dubnickej mestskej polície?

Najdôležitejšie je zastabilizovať personálny aparát mestskej polície, na čom v podstate pracujeme hneď od prvého dňa. Mojím cieľom je, aby bolo kolegov v meste vidieť. Jednoducho povedané, efektívne zvýšiť počet peších, ale aj motorizovaných hliadok tak, aby Dubničania vedeli, že mestskí policajti sú vždy blízko a ochotní pomôcť či zasiahnuť. Zamerať sa chcem tiež na prevenciu v súvislosti s rôznymi typmi trestnej činnosti páchanej napríklad na dôchodcoch. Budem veľmi rád, keď sa mi podarí nadviazať dobrú spoluprácu so seniorskými organizáciami v meste. Mohli by sme ich chodiť navštevovať a členov upozorňovať na situácie, ktoré môžu nastať, dávať im rady, ako sa im vyhnúť či ako sa brániť napríklad pri podvodných konaniach a podobne. O preventívnych opatreniach, ale zas v rámci iných druhov trestnej činnosti, by som rád hovoril aj na školách v meste.

Čo vnímate ako najväčší problém Dubnice nad Váhom z pohľadu výkonu služby mestskej polície? 

 Medzi najvýraznejšie problémy mesta vnímam situáciu s parkovaním motorových vozidiel. Našou úlohou je starať sa o bezpečnosť obyvateľov a spolupracovať s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému, medzi ktoré patria príslušníci Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky či rýchla zdravotná pomoc. Problém s nesprávne zaparkovanými motorovými vozidlami už dlhodobo komplikuje týmto zložkám prácu. V prípade, že by skutočne šlo o bezprostredné ohrozenie života a potrebná technika sa nedostane na dané miesto včas alebo sa nemá ako dostať do blízkosti miesta incidentu, pretože jej zavadzajú bezhlavo zaparkované motorové vozidlá, nastáva veľký problém a môže ísť skutočne o veľa. Vtedy sa počíta každá sekunda.

Môžeme trošku zľahčiť. Povedzte nám, akú prácu vykonáva mestský policajt, o ktorej možno bežný občan ani nevie. 

Súbor povinností je skutočne pestrý a často ide o také záležitosti, ktoré si ľudia bežne nespájajú s výkonom služby mestskej polície. Patrí tam napríklad  pomoc imobilným občanom, ktorí mohli v domácnosti spadnúť a nemali inú možnosť ako privolať si mestskú políciu – aj to je náš nedávny prípad. V meste sa staráme o vstupy do mestského parku či na cintorín, odchytávame tiež voľne pobehujúce psy a disponujeme aj technikou na odchyt plazov. Práca pokrýva skutočne širokú paletu najrôznejších úkonov. Pevne verím, že spoločnými silami budeme pracovať na tom, aby sme v Dubnici nad Váhom vnímali mestskú políciu ako zložku, ktorá sa naozaj stará o bezpečnosť a verejný poriadok.


Vytvorené: 4. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2024 8:34
Autor: Ľubomír Bobák