Obsah

Nový prezident MHK Július Prekop: „O každom minutom eure v klube musí byť prehľad.“

Typ: ostatné
Novozvolený prezident MHK Július Prekop Pri voľbe nového prezidenta dubnického hokeja bol jediným kandidátom na tento post Július Prekop. Od 74 prítomných členov hokejového klubu získal 100% mandát. Július Prekop na pozícii strieda predchádzajúceho prezidenta klubu Igora Valacha. Ten po turbulenciách v hokeji z funkcie abdikoval s odvolaním sa na osobné a zdravotné dôvody.

Nová hlava dubnického hokeja má 41 rokov, so svojimi dvomi deťmi a manželkou žije v Dubnici nad Váhom a v mestskom hokejovom klube sa dlhodobo angažuje. Vízie vykresľujúce smerovanie dubnického hokeja pod jeho vedením sú veľmi konkrétne, my sme preto radi, že sa o ne s nami osobne podelil.

Od členov klubu ste získali veľmi silnú, jednohlasnú podporu. Ako s ňou naložíte?

Mestský hokejový klub (MHK) Dubnica nad Váhom si zaslúži tímové riadenie, nie vedenie jedného človeka. Rád by som zostavil tím ľudí, ktorí chcú posunúť dubnický hokej vpred a viem, že je ich v Dubnici dostatok. Chcem, aby členovia MHK vedeli, že nie sme klub prezidenta, ani klub mesta, ale klub ľudí a jeho členov, ktorí si môžu uplatňovať svoje práva. V roku 2016 mal klub len troch členov s aktívnym volebným právom, dnes sa toto číslo po našej tohtoročnej iniciatíve blíži k stovke ľudí.  

 „Rodičom chceme ponúknuť možnosť,

aby sme si spoločne nastavili výšku členského príspevku.

Budú pritom vedieť, aké služby za to môžu očakávať

a na čo presne boli tieto prostriedky použité.“ 

Aká je podľa vás najdôležitejšia úloha nového prezidenta dubnického hokeja?

Jednoznačne finančne zastabilizovať klub. Okrem mesta, rodičov, Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a školy by sme chceli priniesť podstatne viac finančných prostriedkov do klubu od sponzorov a prostredníctvom 2% z daní. Mienime sa zapájať do nových projektov, ktoré sú dnes veľmi dôležité pri získavaní rôznych grantov a podpory. Rovnako by som chcel rodičom ponúknuť možnosť, aby sme si spoločne nastavili výšku členského príspevku. Budú pritom vedieť, aké služby za to môžu očakávať a na čo presne boli tieto prostriedky použité. Ruka v ruke s týmito víziami totiž kráča transparentnosť v nakladaní s verejnými financiami. O každom minutom eure v klube musí byť prehľad.

Novozvolený prezident MHK Július Prekop

Spomínali ste tiež, že je podľa vás nevyhnutná zmena stanov MHK Dubnica. Prečo to považujete za dôležité?

Aktuálne stanovy pochádzajú ešte z roku 2007 a vôbec nereflektujú dnešnú dobu. Nie sú v súlade so zákonom o športe a klub brzdia v rozvoji namiesto toho, aby mu pomáhali napredovať. Stanovy v klube jednoducho povedané nefungujú, rovnako ako jeho štruktúra a takpovediac hlas ľudu.

Nové stanovy by som chcel schváliť na valnom zhromaždení s účasťou širšieho výkonného výboru.

Pozornosť budete venovať aj tréningovému procesu. Čo by ste na ňom chceli zmeniť?

Svetové trendy v hokejových tréningoch sú na inej úrovni, ako sme zvyknutí my. Preto kým nebudeme edukovať aj našich trénerov, tak sa nepohneme dopredu. V rámci projektu Ambasádori športu využijeme pomoc SZĽH, následne sme si pozvali Teryho Lee Christensena, aby nastavil tréningový proces celej mládeže v Dubnici. Chceme napredovať moderným spôsobom a učiť sa od tých najlepších. Myslím, že to je tá správna cesta, aby sme vychovávali kvalitných hráčov, ktorí nebudú mať dôvod a ani chuť z nášho klubu odchádzať.

„Chceme napredovať moderným spôsobom

a učiť sa od tých najlepších.

Myslím, že to je tá správna cesta, aby sme vychovávali kvalitných hráčov,

ktorí nebudú mať dôvod a ani chuť z nášho klubu odchádzať.“

Čo podľa Vás dnešnému dubnickému hokejovému klubu chýba?

Za plnohodnotný hokejový klub považujem ten, ktorý má obsadené všetky hráčske kategórie. Bohužiaľ, tento stav vieme v MHK Dubnica dosiahnuť najskôr v roku 2022, nakoľko nám celkom chýbajú niektoré ročníky a skôr to nie je možné. Dnešný stav je 108 registrovaných hráčov, o päť rokov by sme sa chceli s týmto číslom dostať na 160. Máme v pláne realizovať nábory priamo na školách, v spolupráci s mestom chceme zasa spustiť školu korčuľovania pre materské aj základné školy.

Novému prezidentovi MHK Dubnica nad Váhom ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov pri napĺňaní jeho plánov.

Hlasovanie za novú hlavu dubnického hokeja Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 28. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2019 14:47
Autor: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta