Obsah

O debarierizácii múzeí a galérií budeme v Dubnickom kaštieli diskutovať už po tretíkrát

Typ: ostatné
O debarierizácii múzeí a galérií budeme v Dubnickom kaštieli diskutovať už po tretíkrátTretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Múzeá a galérie bez bariér si našiel svoje miesto v kalendári aj v tomto roku. Uskutoční sa 10. – 12. novembra 2021 v priestoroch Dubnického kaštieľa.

Dubnické múzeum v roku 2021 organizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky medzinárodnú vedeckú konferenciu Múzeá a galérie bez bariér III, zameranú na sprístupňovanie múzeí a galérií znevýhodneným skupinám obyvateľstva. „Sme radi, že aj napriek aktuálnej situácii sa opäť po roku budeme môcť stretnúť a diskutovať o dôležitých témach, ktoré posúvajú kultúrne inštitúcie bližšie k spoločnosti. Na základe vyhlášky bude konferencia prebiehať v režime OTP, teda môžu sa jej zúčastniť osoby plne zaočkované, testované, prípadne tie, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní,“ priblížila riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová. Ako dodala, v prípade, že to bude epidemiologická situácia dovoľovať, súčasťou konferencie bude návšteva VIDA! science centra v Brne.

Sympózium poskytuje priestor pre informácie a impulzy zo strany znevýhodnených osôb navštevujúcich uvedené kultúrne inštitúcie, pričom práve ich podnety sú nápomocné pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v múzeách a galériách. „O možnej kapacite účastníkov budeme informovať na základe aktuálneho COVID automatu. V súčasnosti už pripravujeme aj on-line verziu konferencie,“ uviedla Monika Schwandtnerová. Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť konferencie, sa nahlasujú vopred e-mailom na muzeum@dubnica.eu.

Hlavné témy konferencie predstavia prednášajúci z organizácií, ktoré zastrešujú, respektíve metodicky vedú znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Príspevky z konferencie budú vydané v zborníku. Tematické okruhy konferencie Múzeá a galérie bez bariér III:

  • Univerzálny dizajn galérií a múzeí – debarierizácia historických objektov
  • Prístupnosť galérií a múzeí jednotlivcom so zdravotným znevýhodnením
  • Financovanie a sprístupňovanie kultúry
  • Postupy a špecifiká sprístupňovania galérií a múzeí
  • Saturácia špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením v galériách a múzeách
  • Múzejná a galerijná edukácia, nástroj debarierizácie múzeí a galérií
  • Informačná dostupnosť, kľúčový prvok debarierizácie
  • Inklúzia v múzeách a galériách
  • Technológie – nástroj na prezentáciu kultúry

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 14. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2021 08:44
Autor: Mária Badačová