Obsah

Od rekonštrukcie námestia Dubnicu delí už len verejné obstarávanie, ktoré sa práve začína

Typ: ostatné
Mesto Dubnica nad Váhom vyhlasuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej. Realizácia najväčšej a najvýznamnejšej investičnej akcie by sa tak mohla začať o tri mesiace, v závislosti od priebehu verejného obstarávania.

Námestie Matice slovenskej je ako centrálna mestská zóna jedným z najvýznamnejších verejných priestranstiev v meste. Jej technický stav je však už niekoľko rokov nevyhovujúci až kritický. Neplní tak inú, len tranzitnú funkciu. Život na námestie by už čoskoro mala vrátiť jeho komplexná revitalizácia.

Dôkladne pripravená prestavba od základov

Dubnická samospráva po precíznej príprave projektovej dokumentácie potrebnej na rekonštrukciu námestia spustí v najbližších dňoch verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukčných prác. „Uvedomujeme si naliehavú potrebu obnovy centrálnej mestskej zóny, preto bola a naďalej ostáva rekonštrukcia námestia našou prioritou. Pre Dubnicu nad Váhom ide o kľúčovú udalosť v novodobej histórii mesta, ktorá výrazným spôsobom na dlhé roky v pozitívnom slova zmysle ovplyvní kvalitu života Dubničanov a zásadne pozdvihne reputáciu mesta aj v očiach jeho návštevníkov,“ hovorí Peter Wolf, primátor mesta Dubnica nad Váhom.

S prípravami na obnovu námestia preto samospráva začala hneď v roku 2019. „Nejde len o výmenu dlažby ani o čiastočnú opravu námestia. Pripravovali sme sa na jeho komplexnú obnovu a prestavbu, a to prakticky od základov, keďže námestie je naozaj v havarijnom stave. To, čo iným samosprávam, ktoré tiež stáli pred revitalizáciou svojho námestia, trvalo aj sedem či osem rokov, sme v Dubnici nad Váhom zvládli za menej ako polovicu času. Napriek tomu sme v projektovej dokumentácii šli do hĺbky, nič sme nepodcenili a všetko dôkladne pripravili tak, aby verejné obstarávanie prebehlo bez komplikácií a my sme mohli začať so samotnými prácami na námestí,“ dodáva dubnický primátor.

Časová os príprav na rekonštrukciu

Čiastková oprava by bola neefektívna a predražená

Rekonštrukcia existujúceho objektu je vždy náročnejšia ako výstavba novej stavby. Hoci čiastková oprava by ponúkla rýchlejšie riešenie, nebolo by dlhodobé a také kvalitné, ako môže ponúknuť komplexná rekonštrukcia námestia. Kvalitný návrh dlhodobého riešenia pre centrálnu mestskú zónu si vyžadoval precíznu prípravu a kooperáciu mnohých odborníkov.

Dokumentácia potrebná k rekonštrukcii Námestia Matice slovenskej váži viac ako 42 kilogramov a jej vypracovanie si napokon vyžiadalo viac ako 4 000 hodín práce.Súčasné námestie nie je izolovanou, opustenou stavbou. Nezačínali sme na peknej zelenej lúke. Naopak, museli sme osloviť viac ako tri desiatky subjektov, pretože námestím sú vedené siete, kanalizácia, plyn, vodovodné potrubie. Pod veľkou  časťou námestia je vybudovaná podzemná garáž, čo z neho robí v podstate betónovú strechu. Nie celú plochu a jej okolie vlastní mesto Dubnica nad Váhom, takže boli nevyhnutné aj rokovania so všetkými dotknutými osobami,“ vysvetlila Eva Granátová z oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja mesta.

Náklady na rekonštrukciu námestia mesto odhaduje na niekoľko miliónov eur. Presná cena vyplynie z výsledkov vyhláseného verejného obstarávania. Hoci ide o finančne veľmi náročný projekt, obnovu centrálnej mestskej zóny bude samospráva financovať z vlastných zdrojov.

Hoci námestie slúži Dubničanom len približne dekádu, materiál, z ktorého je zhotovená dlažba,  dlhodobo vykazuje opotrebovanie a výrazné poškodenie. Námestiu chýba zeleň, tieň počas letných dní a občianska vybavenosť. Pôvodné práce reklamovať nemožno, záručná doba na Námestie Matice slovenskej sa skončila koncom roka 2016. „Opravy námestia sa uskutočňovali spravidla v rámci uplatňovania reklamácie, celkovo máme vedomosť o piatich reklamáciách. Z vlastného rozpočtu na opravy mesto na základe uhradených faktúr minulo 3 300 eur. Reklamácie sa týkali poškodenej veľkoformátovej dlažby, veľkých únikov vody z fontán, pretekania fontán a poškodených schodísk. Aj tu je vidieť, že čiastkové riešenia ani opakované opravy vykonané v rámci reklamácií nepomohli, preto ako najlepšie riešenie považujeme komplexnú renováciu tejto zóny,“ doplnil primátor mesta.

Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v číslach.

 

Z najbolestivejšie miesta to najvyhľadávanejšie, plocha zelene sa viac ako zdvojnásobí

Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej sa celkovo dotkne 12 000 m2. Azda najväčšími zmenami, ktoré Dubničanov čakajú, bude okrem kompletnej obnovy dlažby a jej podložia aj masívne doplnenie zelene a mobilnej výsadby, obnova fontán a vodných prvkov, doplnenie centrálneho mestského pódia a estetického mobiliáru. „Pribudnú tiež veľmi žiadané verejné toalety, a to práve v mestskom informačnom centre, ktoré počas rekonštrukcie postavíme, a takisto pitná fontánka pre verejnosť. Súčasťou nového námestia bude aj moderné smart osvetlenie. Zrekonštruovaná zóna vytvorí podmienky na stretávanie sa, združovanie, bude poskytovať prírodný tieň, oddych aj zábavu. Osobne sa naň veľmi teším. Dubničania si zaslúžia v prvom rade bezpečné, ale tiež reprezentatívne a funkčné centrálne námestie 21. storočia, ktoré viac nebude len sivou tranzitnou zónou,“ uzatvoril primátor Peter Wolf.

Pocitovo najvýraznejšou zmenou na Námestí Matice slovenskej po rekonštrukcii bude množstvo zelene. To by sa malo zvýšiť až 2,5-násobne. „Pribudne tu množstvo zelene, zmení sa vzhľad námestia, celý priestor bude ľudskejší,“ skonštatoval architekt Stanislav Barényi.

Presný termín začiatku realizácie stavebných prác bude známy po ukončení procesu verejného obstarávania. Námestie je stavebne rozdelené do šiestich sektorov, pričom práce sa budú sústrediť na hlavné námestie a tzv. spodné námestie. Rekonštrukcia tejto centrálnej zóny by nemala trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Následne by sa samospráva chcela povenovať aj ďalším sektorom, ktoré tvoria bezprostredné okolie centrálneho námestia.  

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 11. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 4. 2022 15:31
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta