Obsah

Plošné testovanie sa v Dubnici uskutoční cez víkend

Typ: ostatné
Plošné testovanie v Dubnici nad Váhom jeseň 2020.Dubničania sa budú môcť dať otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19 počas víkendu 23. – 24. januára 2021 na pätnástich odberových miestach.

Odberové miesta budú obyvateľom mesta Dubnica nad Váhom k dispozícii v sobotu 23. januára 2021 a v nedeľu 24. januára 2021 od 8.00 h do 20.00 h. Obyvateľov upozorňujeme aj na plánované prestávky, a to v čase od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 17.30 h. Pred plánovanou prestávkou je posledný odber vykonávaný spravidla 15 minút pred jej začiatkom.

K dispozícii bude verejnosti objednávací systém, prostredníctvom ktorého sa bude možné objednať na pretestovanie na konkrétny čas a dátum a na konkrétnom odberovom mieste v Dubnici nad Váhom. Systém bude včas sprístupnený na webovom sídle mesta www.dubnica.eu, objednávať sa bude možné do piatku 22. januára 2021 do 17.00 h. V priebehu plošného testovania v Dubnici nad Váhom počas víkendu 23. januára 2021 a  24. januára 2021 budú od 8.00 h – 17.00 h testovaní objednaní občania a od 17.30 h – 20.00 h občania, ktorí objednávací systém z rôznych dôvodov nevyužili.

Na odberové miesta zriadené v priebehu víkendu mesto Dubnica nad Váhom hľadá administratívnych pracovníkov a v prípade záujemcov aj zdravotnícky personál. Podmienky odmien i ochranných pracovných prostriedkov pre administratívnych i zdravotníckych pracovníkov ostávajú nezmenené. Pre prihlásenie sa ako administratívny pracovník, resp. zdravotník je potrebné vyplniť tento formulár, a to najneskôr do stredy 20. januára 2021 do 16.00 h: https://docs.google.com/forms/d/1AkhMA-U4UvSf8ZZYZQ-9pWuskzRL6BphropaGkdNQUc/edit?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ZOZNAM MOBILNÝCH ODBEROVÝCH MIEST VYTVORENÝCH V DUBNICI NAD VÁHOM POČAS VÍKENDU 23. – 24. JANUÁRA 2021:

Volebný okrsok č. 1: Centrum neziskových organizácii (Ul. Moyzesova 396/19)

Volebný okrsok č. 2: Základná škola s materskou školou P. Demitru – telocvičňa (Centrum II 87) (zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 3: Mestská športová hala (Športovcov 656/2) – vstup zboku

Volebný okrsok č. 4: Mestská športová hala (Športovcov 656/2)

Volebný okrsok č. 5: Mestská športová hala (Športovcov 656/2) (zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 6: Dom kultúry – vestibul (Bratislavská 435)

Volebný okrsok č. 7: Základná škola s materskou školou Centrum I 32/73  - vstupná hala

Volebný okrsok č. 8: Základná škola s materskou školou Centrum I 32/73  - vstup bočným vchodom

Volebný okrsok č. 9: Základná škola s materskou školou P. Demitru – telocvičňa (Centrum II 87)

Volebný okrsok č. 10: Základná škola s materskou školou P. Demitru – telocvičňa (Centrum II 87)

Volebný okrsok č. 11: Základná škola s materskou školou P. Demitru – vstup do školy (Centrum II 87)

Volebný okrsok č. 12: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) – spojovací krčok (zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 13: Dom kultúry – veľká sála (Bratislavská 435 – vstup zboku)

Volebný okrsok č. 14: Dom kultúry – veľká sála (Bratislavská 435 – vstup zboku) (zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 15: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) - telocvičňa

Volebný okrsok č. 16: Základná škola s materskou školou Pod hájom – vestibul (Pod hájom 967)

(zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 17: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) – spojovací krčok

Volebný okrsok č. 18: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) – chodba A

Volebný okrsok č. 19: Spoločenský dom Prejta (Prejtská 135/156)

Presný zoznam adries spadajúcich pod jednotlivé volebné okrsky je súčasťou tejto správy ako príloha. Prosíme obyvateľov mesta, aby rešpektovali stanovený rozpis mobilných odberových miest pre jednotlivé volebné okrsky, čím sa vyhneme kumulácii väčšieho počtu ľudí na jednom odberovom mieste.

Zmeny v odberových miestach oproti jeseni 2020 sú spôsobené tým, že mesto Dubnica nad Váhom bude testovanie tentokrát realizovať iba vo vlastných priestoroch.

Ďakujeme za porozumenie.

Presný rozpis adries príslušných k jednotlivým volebným okrskom

 

  Číslo volebného okrsku

      

          Popis územia volebného okrsku

 

         ul. Obrancov mieru

         ul. A. Kmeťa

         ul. Moyzesova    

 1      ul. Šafárikova

         ul. Pionierska

         ul. Bratislavská

         ul. Nad Zábrehom

č. 345, 347,

č. 359 až 385,  939, 1198, 1199,

č. 390 až 407, 1200

č. 408 až 414, 1201

č. 352, 415 až 424

č. 426 až 438, 440

č. 448 až 474, 1202 až 1205, 1212

         ul. Partizánska

         ul. Kvášovecká

         ul. Lieskovská

         ul. Palárikova

         ul. Tajovského

         ul. Vansovej

         ul. Okružná

   2    ul. Jesenského

         ul. ČSA

         ul. Obrancov mieru

              Kvášovec

        

         ul. Jilemnického

 

         ul. Vácka

         ul. Slnečná

         ul. Hájová

         ul. Otrokovická

         ul. Agátová

         ul. Brezová

         ul. Cédrová

         ul. Dubová

         ul. Stromová

č. 149 až 155, 168, 1280

č. 156 až 158, 4163 až 4170, 4173 až 4191

č. 159 až 167, 1137 až 1145

č. 169 až 217, 1146 až 1161, 4047

č. 218 až 251, 253 až 256, 1162 až 1169,  1256  

č. 257 až 270, 272 až 277, 1170 až 1178, 1260 

č. 278 až 298

č. 299 až 308, 1179, 1180

č. 319 až 339, 342, 1187 až 1197

č. 348 až 351, 353, 355, 356

č. 931 až 937, 4248, 4252, 4255, 4439,

    4440

č. 252, 271, 309 až 318, 340, 341, 1181 až 1186,

    1257 až 1259, 1357

č. 4100 až 4117, 4119, 4121, 4123, 4452

č. 4150, 4152 až 4162, 4053

č. 4135, 4148, 4149, 4151, 4171, 4172

č. 4118, 4120, 4122, 4124 až 4137

č. 4301 až 4312

č. 4331 až 4351

č. 4361 až 4378

č. 4391 až 4403

č. 4421 až 4432

         ul. Ml. budovateľov

         ul. Nerudova

 3      ul. Strojárov

         ul. K Váhu

         ul. J. Matušku

         ul. Bottova

 

         ul. Murgašova

         ul. Gagarinova

         ul. SNP

         ul. M. R. Štefánika

         ul. Nádražná

         ul. Elektrárenská

č. 686 až 704

č. 705 až 747, 1240, 4247, 4447

č. 748 až 761, 1241 až 1250

č. 762 až 788, 4245, 4251, 4433, 4443

č. 789 až 806

č. 807 až 872, 1077 až 1079, 1251 až 1255,

    1314 až 1349, 4050

č. 873 až 923

č. 970 až 1015, 1261, 1262, 1264 až 1268, 1470

č. 1016 až 1056, 1269 až 1279, 4045

č. 1057 až 1076

č. 649 až 653, 945, 1775

č. 1730 až 1746,   

         ul. J. Kalinčiaka

        ul. Hviezdoslavova

         ul. Kukučínova

         ul. Sládkovičova

 4      ul. Vajanského

         ul. Bernolákova

         ul. Kuzmányho

         ul. Chalúpkova

         ul. Podjavorinskej

         ul. J. Kráľa

         ul. Kraskova

         ul. Palackého

         ul. Športovcov

         ul. Kpt. Nálepku

        

         ul. Bratislavská   

         sídl. Pod kaštieľom

č. 475 až 482

č. 425, 483 až 502, 1206 až 1214, 4228 až 4242

č. 503 až 515

č. 516 až 533, 537, 1215, 1789, 4268

č. 534 až 551, 1429, 4441

č. 552 až 562

č. 563 až 574

č. 575 až 586, 4453

č. 587 až 597, 1216 až 1220, 4448

č. 598 až 608, 1221 až 1227

č. 609 až 616, 1228 až 1233, 4044

č. 617 až 622, 1234 až 1238, 4243

č. 654 až 674, 1723

č. 675 až 685, 1239, 1749,1750 až 1752,1770,        

    4275 až 4288   

č. 439, 441 až 447, 1757, 1764 až 1769 

č. 644, 645

  5     sídl. Pod kaštieľom

č. 627, 629 až 632, 634 až 643, 646 až 648, 949

         sídl. Centrum I.

 6      ul. Obrancov mieru

         ul. A. Kmeťa

         ul. Školská

č. 41 až  44, 48 až 57, 4257   

č. 343

č. 358

č. 386, 387, 388, 1350 až 1353, 1371, 1681,

         sídl. Centrum I.

  7     Nad kostolom

         ul. Cintorínska

         Nám. sv. Jakuba

č. 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39

č. 8 až 25, 1100 až 1135, 1422, 1423

č. 4 až 7, 628

č. 2, 1313

  8     sídl. Centrum I.

         ul. Kollárova

č. 36, 37, 38

č. 67, 68, 69, 1301 až 1309

         sídl. Centrum II.

  9     Dukelská štvrť (Hotel Metal)

         Dukelská štvrť

č. 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 95, 96

č. 948

č. 941

         sídl. Centrum II.

 10           

         ul. Štúrova

 

č. 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 1468, 1469, 1760, 1762

č. 101 až 122, 134, 1388, 4272, 4445

 11    sídl. Centrum II.

č. 77, 94, 97, 98, 99, 100

 12    Nám. MS

         sídl. Pod hájom

č. 1294, 1296, 1712, 1713, 1717,1718, 4260 až 4263

č. 952, 956, 957, 958, 959, 4038

 13    sídl. Pod hájom

         ul. Partizánska

č. 1099, 4041

č. 1281, 1282, 1283, 1284, 1285

         ul. Hasičská

 14    ul. Fándlyho

         sídl. Pod hájom

       sídl. Pod hájom (ZPS DUBINA)

č. 4042, 4198, 4227, 4266

č. 123 až 147, 1136

č. 953, 954, 955, 1085, 1098

č. 1289, 1290, 1291

 15   sídl. Pod hájom

č. 1093, 1094, 1095, 1096, 1097

 16   sídl. Pod hájom

č. 960 až 965, 1082, 1083, 1084, 1087, 1088   

 17   sídl. Pod hájom

č. 1081,1086, 1089, 1090, 1091, 1092

 18   sídl. Pod hájom

č. 1358 až 1363,1365, 1366, 1367

 19   Mestská časť Prejta, ul. Lieskovská, Prejtská, Družstevná, ÚVTOS

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.       


Príloha

Vytvorené: 18. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mgr. Veronika Rezáková