Obsah

Potraviny zo školských jedální darovali zariadeniu pre seniorov či sociálne slabším rodinám

Typ: ostatné
Potraviny zo školských jedální darovali zariadeniu pre seniorov či sociálne slabším rodinámEpidemiologická situácia výrazne ovplyvnila chod celej spoločnosti. Pre vyhlásenie mimoriadnej situácie zostali pozatvárané školy aj školské zariadenia, učitelia sa spolu so žiakmi museli naučiť fungovať v on-line priestore.

Prázdnotou nezívajú len školy. Opustené sú aj zariadenia školského stravovania s potravinami, s ktorými plánovali pracovať zamestnanci zariadení v najbližších týždňoch. Vedúca školského úradu Mária Balážová preto vyzvala vedenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby zabezpečili kontrolu v skladoch potravín v školských jedálňach a pre potraviny po záruke zabezpečili likvidáciu. „Riaditeľov škôl som požiadala o spísanie zoznamu potravín, ktorým uplynula doba minimálnej trvanlivosti a tých potravín, ktorým doba trvanlivosti uplynie k 30. júnu 2020 a je možné ich darovať,“ upresnila vedúca školského úradu s tým, že školy mohli potraviny pred uplynutím doby minimálnej trvanlivosti darovať zariadeniu pre seniorov DUBINA, Detskému domovu v Klobušiciach alebo svojím žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Všetky tri základné školy využili príležitosť pomôcť a potraviny darovali zariadeniu pre seniorov DUBINA či Detskému domovu v Klobušiciach. Základná škola s materskou školou Centrum I dokonca zabezpečila aj potravinové balíčky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prostredníctvom projektu Srdce na dlani, o ktorom sme vás informovali v závere roka, tak do ôsmich rodín rozniesla balíčky potravinovej pomoci pozostávajúce z kartónov mlieka, syra, piškót a kakaového nápoja. „S kolegyňou Majkou Gulovou sme balíčky porozvážali do rodín, v ktorých je situácia najvážnejšia. V rámci projektu s týmito rodinami komunikujeme a, žiaľ, situácia s koronakrízou sa v dvoch rodinách vyvinula tak, že o prácu prišli obaja rodičia, v jednej rodine zostala bez práce matka – samoživiteľka s troma deťmi,“ priblížila pedagogička Alena Kubicová z projektu Srdce na dlani.

Pokiaľ by ste mali záujem pomôcť rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia z projektu Srdce na dlani akoukoľvek finančnou čiastkou, môžete tak urobiť na číslo účtu SK50 5600 0000 0045 0186 9001. V mene rodín, ktoré pomoc aktuálne potrebujú, ďakujeme.

Školy nezabúdajú ani na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Z veľkej časti funguje vyučovanie v čase epidemiologickej situácie prostredníctvom on-line priestoru, na ktoré si museli zvykať nielen žiaci, ale i učitelia. Každú školu navštevujú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre ktorých on-line vyučovanie nie je vôbec samozrejmosťou. Okrem toho, že každá zo škôl pre tieto deti zabezpečuje pracovné listy, zadania a materiály, podáva im pomocnú ruku aj s technickým zabezpečením.

Základná škola s materskou školou Pod hájom po dohovore s rodičmi zapožičala žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia notebooky. Základná škola s materskou školou Pavla Demitru sa dočasne podelila o staršiu výpočtovú techniku z učební informatiky a momentálne sa zaoberá aj možnosťami financovania pripojenia na internet.

Základná škola s materskou školou Centrum I plánuje sprístupniť školské počítače pre deti, ktoré nemajú prístup na internet. Zväčša ide o žiakov z projektu Srdce na dlani. Prostredníctvom projektu sa podarilo vďaka sponzorovi zohnať pre rodinu s piatimi deťmi pripojenie na internet. Počítače by malo poskytnúť mesto cez technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. „Mesto Dubnica nad Váhom podporuje proaktívne školy a školské zariadenia, ktoré majú záujem, cítia potrebu a zodpovednosť za pozdvihnutie kvality školstva prostredníctvom vlastného príkladu a jeho zdieľania s inými školami. Som veľmi rada, že každá škola dokázala v tejto situácii vyjsť v ústrety aj deťom, ktoré nemajú také možnosti, ako ich spolužiaci. Špeciálne by som chcela vyzdvihnúť aktivitu pani riaditeľky ZŠ s MŠ Centrum I spolu s pani učiteľkami z projektu Srdce na dlani. Idú za tým, čo považujú za správne a majú odvahu realizovať túto iniciatívu kvôli deťom, ktoré ich potrebujú,“ uzatvorila vedúca školského úradu Mária Balážová.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 13. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2020 10:36
Autor: Mária Badačová