Obsah

Prehľad fungovania materských škôl počas letných mesiacov

Typ: ostatné
Prehľad fungovania materských škôl počas letných mesiacov Mesto Dubnica nad Váhom informuje zákonných zástupcov o prehľade fungovania materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti počas letných prázdnin.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú v letných mesiacoch v prevádzke od 8. júla 2024 do 23. augusta 2024 striedavo podľa dohodnutého harmonogramu. Náhradná materská škola bude počas letných prázdnin otvorená v prípade, že bude prihlásených najmenej 20 detí. „Ak klesne počet detí pod 10, prevádzka náhradnej materskej školy bude zrušená. Aj z tohto dôvodu žiadame rodičov, aby náhradnej materskej škole odovzdali riadne vyplnený a podpísaný informatívny súhlas spoločne s dokladom o zaplatení stravy, a to najneskôr do 21. júna 2024,“ informovala vedúca školského úradu Zdena Bunčáková.

Ako dodala, príspevok za pobyt dieťaťa v náhradnej materskej škole v letných mesiacoch je stanovený na mesačný príspevok 30 eur. Uhradený musí byť do 21. júna 2024 na účet materskej školy, ktorú dieťa navštevuje v školskom roku 2023/2024. Za predškoláka za pobyt v náhradnej materskej škole zákonný zástupca neplatí.

Šeky na stravu si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne v náhradnej materskej škole od 17. júna 2024. Upozorňujeme, že zaplatený počet dní za stravu je záväzný a preplatky za stravu v náhradnej materskej škole sa nevracajú.

Počas pobytu dieťaťa v náhradnej materskej škole je zákonný zástupca povinný riadiť sa pokynmi zamestnancov príslušnej materskej školy a pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa.Všetky dôležité informácie a tlačivá potrebné k pobytu detí v náhradnej materskej škole počas letných prázdnin poskytnú rodičom zamestnanci materských škôl,“ uzatvorila Zdena Bunčáková.  

Prehľad fungovania materských škôl v letných mesiacoch


Vytvorené: 15. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2024 11:04
Autor: Mária Škvarová