Obsah

Pri príležitosti Dňa učiteľov samospráva ocenila 16 pedagógov

Typ: ostatné
Pri príležitosti Dňa učiteľov samospráva ocenila 16 pedagógov Vo štvrtok 28. marca si pripomíname Deň učiteľov, ktorý v našich končinách slávime už od roku 1955. Dátum nie je náhodný – sviatok učiteľov slávime symbolicky v deň výročia narodenia významného českého pedagóga, filozofa a teológa Jána Amosa Komenského.

Oceňovanie učiteľov sa v tomto roku uskutočnilo o deň skôr – v stredu 27. marca. Na mestský úrad prijalo pozvanie šestnásť ocenených pedagógov, ale aj riaditelia škôl a zariadení či ich rodinní príbuzní. „Je pre mňa veľkou cťou, že som dnes mohol osobne oceniť prácu 16 výnimočných pedagogičiek, ktoré pôsobia v primárnej a predprimárnej oblasti vzdelávania, ako aj pedagogičiek pracujúcich s deťmi a mládežou v dubnickej ZUŠ či CVČ. Je dôležité si pripomínať, že práca pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov je nesmierne dôležitá a náročná. Za roky praxe im prešli stovky detí a v každom z nich zanechali určitú stopu. Okrem veľkej vďaky by som im chcel takisto popriať veľa sily, motivácie, pozitívnej spätnej väzby, vzájomnej podpory od kolegov, ale predovšetkým, aby si každý deň uvedomovali, aké dôležité a nenahraditeľné miesto majú v našej spoločnosti,“ vyjadril primátor Peter Wolf.

Stretnutie v sobášnej sieni mestského úradu sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú dotvárali hudobné vstupy žiakov Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom. Po prečítaní krátkeho medajlóniku o každej z ocenených pedagogičiek sa podpisovali do pamätnej knihy a následne si z rúk primátora mesta, viceprimátorky mesta Andrey Blajskovej a predsedníčky Komisie školstva pri MsZ v Dubnici nad Váhom Lucie Faltejskovej prevzali pamätný list, malú pozornosť a kvet. Na záver sa prítomným prihovorila aj predsedníčka komisie školstva, ktorá okrem iného vyjadrila vďaku za množstvo úžasných pedagógov, ktoré Dubnica nad Váhom má.

Ocenenými pedagogičkami pri príležitosti Dňa učiteľov 2024 sú:

Mgr. Renáta Gajdošová (Základná škola s materskou školou Centrum I 32)

Oceňovanie učiteľov 2024Mgr. Zuzana Bačová (Základná škola s materskou školou Centrum I 32)

Oceňovanie učiteľov 2024Eva Kurincová (Základná škola s materskou školou Centrum I 32)

Oceňovanie učiteľov 2024Mgr. Viera Mládková (Základná škola s materskou školou Pod hájom)

Oceňovanie učiteľov 2024Jarmila Šišková (Základná škola s materskou školou Pod hájom)

Oceňovanie učiteľov 2024PaedDr. Darina Olšovská (Základná škola s materskou školou Pod hájom)

Oceňovanie učiteľov 2024Ing. Tatiana Vyhňárová (Základná škola s materskou školou Pavla Demitru)

Oceňovanie učiteľov 2024Mgr. Monika Chromiaková (Základná škola s materskou školou Pavla Demitru)

Oceňovanie učiteľov 2024Bc. Adriana Pružincová (Základná škola s materskou školou Pavla Demitru)

Oceňovanie učiteľov 2024Mgr. Andrea Kubová (Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia)

Oceňovanie učiteľov 2024Mgr. Eva Benková (Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia)

Oceňovanie učiteľov 2024Adriana Valentová (Materská škola Centrum II 72)

Oceňovanie učiteľov 2024Mgr. Petra Andraščíková (Materská škola Centrum II 72)

Oceňovanie učiteľov 2024Mgr. Valéria Strušková (Spojená škola Dubnica nad Váhom)

Oceňovanie učiteľov 2024Mgr. Žaneta Littová (Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom)

Oceňovanie učiteľov 2024Bc. Lenka Vodičková (Centrum voľného času Dubnica nad Váhom)

Oceňovanie učiteľov 2024


Vytvorené: 27. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2024 16:12
Autor: Mária Škvarová