Obsah

Primátor rozbehol sériu diskusií so žiakmi základných škôl

Typ: ostatné
Primátor rozbehol sériu diskusií so žiakmi základných škôl.Primátor mesta Peter Wolf diskutuje so žiakmi dubnických škôl o ich cieľoch, ambíciách i hrozbách, ktorým čelia. Reaguje tak na nešťastnú udalosť predchádzajúcich týždňov, v ktorej svoju úlohu zohrala drogová závislosť.

V uplynulom období zarezonovala v Dubnici nad Váhom udalosť spojená s drogovou závislosťou mladistvých.  Mesto sa preto rozhodlo v rámci svojich možností zareagovať a v duchu týchto udalostí prispieť k prevencii drogových závislostí mládeže. Okrem toho, že tri mestské základné školy majú v pláne posilniť aktivity a osvetu venovanú prevencii drogových závislostí, čas porozprávať sa s deťmi a mládežou na túto tému si našiel v týchto dňoch aj primátor mesta Peter Wolf. Ako hlavný reprezentant mestskej samosprávy má možnosť zmýšľanie detí ovplyvniť pozitívnym smerom. Práve mládež je totiž tou skupinou, ktorá je v tejto oblasti kľúčová a najviac ohrozená.

Prvá zo škôl, do ktorej kroky dubnického primátora viedli, bola Základná škola s materskou školou na sídlisku Pod hájom. „Udalosť, ktorá sa stala, zasiahla všetkých. Pedagógov, spolužiakov, rodičov. Pre nás vyslala signál, že je potrebné ešte viac zabrať. Je nevyhnutné realizovať ešte viac prevenčných aktivít, ako tomu bolo doteraz. Preto si veľmi vážim aktivitu pána primátora, že sa prišiel porozprávať s našimi žiakmi,“  vysvetlila Soňa Kačíková, riaditeľka školy, ktorá si podľa nej po nešťastnom incidente vykonala vnútorný audit. „Chceme, aby bola naša ponuka v oblasti drogovej prevencie rozmanitá, okrem policajtov spolupracujeme aj s občianskymi združeniami a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva. Škola to však sama nezvládne a potrebuje súčinnosť aj ostatných významných činiteľov v živote žiaka, akými sú rodičia a rodina vo všeobecnosti,“ dodala riaditeľka. Dnešné deti sú podľa jej slov dostatočne otvorené, treba sa im však venovať a jasne im vymedziť, ktoré sociálno-patologické javy nie sú v poriadku.

Stretnutia so žiakmi primátor mesta považuje za konštruktívne. „Prvotným impulzom prísť za žiakmi do škôl bol incident, ktorý sa odohral na území nášho mesta. Nie je nám ľahostajné, čo sa stalo. Preto si myslíme, že by sa o tom malo so žiakmi komunikovať. Napríklad dnes sme sa rozprávali o témach, ktoré ich trápia s cieľom pôsobiť preventívne a pozitívne ovplyvniť ich smerovanie. Deti boli prekvapivo otvorené a myslím si, že sme sa dobre porozprávali. Som príjemne prekvapený z ich záujmu,“ vyslovil svoje prvotné dojmy primátor Peter Wolf. Na základnej škole na sídlisku Pod hájom debatoval s menšou skupinou žiakov, v ktorej mali zastúpenie nielen druhostupniari, ale aj mladší žiaci. Na Základnej škole s materskou školou na Centrume I  sa primátor stretol so žiakmi siedmeho ročníka, ktorí mu kládli otázky zamerané najmä na samosprávu. Riaditeľka školy Jana Vargová primátora informovala, že priamo na škole pôsobí koordinátor pre prevenciu drogových a iných závislostí, a tak sa v tomto smere zatiaľ s väčšími problémami netrápia. 

Okrem hlavy mesta medzi žiakov zavítala tiež školská psychologička Lucia Košťálová. „Snažili sme sa deťom klásť otvorené otázky a podporiť ich v tom, aby sa sami dokázali posúvať vpred. Sme presvedčení o tom, že to dokážu, potrebujú len podnetné prostredie. Primátor mesta je pri nich autoritou, ktorá je vzdialená niekde na úrade, no dnes medzi nich prišla. My sme tí, ktorí sa musia detí pýtať, čo im chýba, čím sa trápia a kde majú pocit, že zlyhávajú a povedať im, ako nájsť mechanizmus na to, aby si pomohli. Správanie, často práve to nežiaduce v súvislosti so závislosťami, je spôsobom, akým deti riešia svoje ťažkosti,“ vysvetlila odborníčka. Dodala, že k veľkým dnešným hrozbám pre mládež je napr. kyberšikanovanie, nakoľko ide o novú on-line generáciu detí.

Poslednou školou, do ktorej kroky primátora mesta v rámci týchto aktivít povedú, je  Základná škola s materskou školou Pavla Demitru. 


Vytvorené: 19. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2019 16:35
Autor: Veronika Rezáková