Obsah

Sčítanie obyvateľov sa začne v druhej polovici februára: sčítať sa môžete sami alebo pomocou mobilných asistentov

Typ: ostatné
Sčítanie obyvateľov sa začne v druhej polovici februára: sčítať sa môžete sami alebo pomocou mobilných asistentovSčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) odštartovalo 1. júna 2020 prvou etapou, sčítaním domov a bytov. Prvá etapa, ktorú majú vo svojej gescii obce, je bez účasti obyvateľov a potrvá do 12. februára 2021. Plynule na ňu nadviaže druhá etapa – sčítanie obyvateľov, ktorá potrvá od 15. febru

Počas šiestich kalendárnych týždňov bude Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom samotných obyvateľov zisťovať informácie o demografických a sociálnych charakteristikách slovenskej spoločnosti. Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa budú vzťahovať zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. „Cieľom projektu, ktorý je realizovaný raz za desať rokov, je získanie presných dát o našej spoločnosti – informácie povedia mnoho o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Tieto údaje teda môžu zásadne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autorít na regionálnej či lokálnej úrovni,“ priblížil odborný referent organizačných činností Milan Dohnanský, ktorý je poverený riadením projektu SODB 2021 na území mesta Dubnica nad Váhom.

Sčítanie prebehne elektronicky, ak nemáte prístup na internet, požiadajte o pomoc obec

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 je špecifické tým, že prvý raz prebieha plne elektronicky. Po tom, čo obec získa v prvej fáze údaje o štruktúre domov a bytov bez účasti obyvateľov, v druhej fáze sa každý obyvateľ sčítava sám prostredníctvom webovej stránky www.scitanie.sk, prípadne môže využiť mobilnú aplikáciu dostupnú pre operačné systémy Android a iOS.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Pokiaľ sa obyvateľ nechce, resp. nevie sčítať elektronicky sám, môže požiadať o pomoc rodinného príslušníka. Ak vo svojom okolí nemá nikoho, koho by požiadal o pomoc so sčítaním, môže využiť asistenta na kontaktnom mieste zriadenom obcou, prípadne môže telefonicky požiadať o pomoc mobilného asistenta. Elektronické samosčítanie obyvateľov sa koná od 15. februára do 31. marca 2021 (bez asistovaného sčítania). Asistované sčítanie pre tých obyvateľov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami, sa bude realizovať v termíne od 1. apríla do 31. októbra 2021, v závislosti od aktuálnej epidemickej situácie.

Kto má povinnosť sčítať sa?

  • štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,
  • štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

Zhrnutie

  • Obyvateľ sa sčíta sám s využitím počítača, mobilu alebo tabletu s pripojením na internet na ktoromkoľvek mieste prostredníctvom stránky www.scitanie.sk alebo mobilnej aplikácie.
  • Za neplnoletého obyvateľa či za obyvateľa nespôsobilého na právne úkony musí vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
  • Ak sa obyvateľ nevie sčítať elektronicky sám a nemá vo svojom okolí nikoho, kto by mu so sčítaním pomohol, môže využiť kontaktné miesto zriadené obcou, kde mu s vyplnením formulára pomôže stacionárny asistent, prípadne môže takýto obyvateľ telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý domácnosť obyvateľa navštívi, napríklad z dôvodu invalidity.
  • Samosčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára do 31. marca 2021.
  • Asistované sčítanie bude sa bude realizovdať v termíne od 1. apríla do 31. októbra 2021, v závislosti od epidemickej situácie.

Základné výsledky sčítania v rozsahu určenom úradom zverejní Štatistický úrad SR najneskôr do 1. januára 2022. Kompletné výsledky SODB 2021 musia byť k dispozícii najneskôr 31. marca 2024.


Vytvorené: 18. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 2. 2021 14:19
Autor: Mária Badačová