Obsah

Siedme neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto schválilo memorandum so Slovenskou technickou univerzitou

Typ: ostatné
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva.Siedme neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom s 3-bodovým programom viedol primátor Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v piatok 8. novembra 2019 s celkovým počtom 14 prítomných poslancov.

Novembrové rokovanie poslancov v skratke:

  • Zastupiteľstvo schválilo podpis memoranda o spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou
  • Predkladáme projekt cyklotrasy na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
  • Mesto vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom Mestskej športovej haly

Komuniké z novembrového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom a Slovenská technická univerzita v Bratislave prejavili záujem uzatvoriť memorandum v záujme podpory rozvoja mesta v oblasti stavebníctva,  architektúry, urbanizmu a dopravy, ale aj pedagogickej činnosti, podpory a výmeny odborných poznatkov či popularizácie odbornej problematiky a návrhov komplexných riešení. „Myslím si, že ide o konštruktívny materiál, ktorého naplnenie bude smerovať nielen k úspore finančných prostriedkov, ale aj k časovým úsporám a zároveň k tvorbe priestoru na kreatívne návrhy študentov univerzity pod odborným vedením profesorov,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf s tým, že predmetom memoranda, ktoré na svojom piatkovom rokovaní schválilo mestské zastupiteľstvo, je spolupráca pri riešení koncepčných a operatívnych problémov mesta vo viacerých oblastiach, predovšetkým v oblasti architektúry a urbanizmu a strategických návrhov aglomerácie. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. O oficiálnom termíne podpisu memoranda oboma signatármi budeme včas informovať.

Mesto Dubnica nad Váhom zareagovalo aj na výzvu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na budovanie, rekonštrukcie a opravy cyklistickej infraštruktúry pre zvýšenie podielu cyklistickej dopravy. Do výzvy ministerstva sa mesto zapája s projektom cyklotrasy medzi Dubnicou nad Váhom a mestskou časťou Prejta. Celkové náklady na vybudovanie bezmála 3-kilometrovej cyklotrasy sú vo výške takmer 780-tisíc eur, 5% spolufinancovanie mesta by v prípade schválenia projektu dosiahlo výšku 39-tisíc eur. 

Nakoľko v súčasnosti časť mestskej športovej haly nemá svojho platného nájomcu, mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na jej prenájom na účel prevádzkovania športovej činnosti v oblasti boxu. Nebytový priestor  pozostáva z niekoľkých miestností vo výmere 445 m2. Do verejnej obchodnej súťaže sa záujemci môžu prihlasovať do 25. novembra 2019, súťaž následne v súlade s definovanými kritériami súťaže vyhodnotí komisia športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 8. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2019 20:30
Autor: Mgr. Veronika Rezáková