Obsah

Slávnostné otvorenie školského roka pre základné školy

Typ: ostatné
Slávnostné otvorenie školského roka pre základné školySlávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020, bude tento rok trochu netradičné. Spoločné stretnutie žiakov všetkých tried na nádvorí školy či ihrisku tentokrát vystrieda stručné odovzdanie informácií od triednych učiteľov v jednotlivých triedach.

Pokyny pre žiakov jednotlivých základných škôl:

Základná škola s materskou školou Centrum I

 • Žiaci 1. ročníka sa stretnú v sprievode jedného rodiča o 8.30 h na školskom dvore, následne sa presunú do tried
 • Žiaci 2. – 9. ročníka sa stretnú vo svojich triedach od 9.00 h s dodržiavaním nasledovných rozostupov:

Vstup cez hlavný vchod:                                         Vstup cez vedľajší vchod:

 • 9.00 h pre 6. ročník                                       - 9.00 h pre 2. ročník
 • 9.05 h pre 7. ročník                                       - 9.05 h pre 3. ročník
 • 9.10 h pre 8. ročník                                       - 9.10 h pre 4. ročník
 • 9.15 h pre 9. ročník                                       - 9.15 h pre 5. ročník

O 9.30 h sa žiakom prihovorí prostredníctvom rozhlasu riaditeľka školy. Zákonný zástupca žiaka do budovy školy nevstupuje.

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru

V prípade pekného počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v amfiteátri Dutaf Centra. Ak bude počasie nepriaznivé, žiaci sa stretnú v triedach.

 • 8.00 h žiaci 9. ročníka, 8. ročníka a 7. ročníka
 • Žiaci 6. ročníka, 5. ročníka a 4. ročníka sa stretnú o 8.30 h
 • 9.00 h žiaci 3., 2. a 1. ročníka

Vstup do budovy bude umožnený len jednému zákonnému zástupcovi prváčika, ostatní rodičia nemajú vstup povolený.

Podmienkou vstupu pre všetkých je rúško, dezinfekcia rúk, dodržiavanie minimálneho odstupu. Žiaci strávia v škole len čas nevyhnutný na vypočutie si informácií týkajúcich sa otvorenia školského roka.

Základná škola s materskou školou Pod hájom

 • Žiaci 1. ročníka sa stretnú o 8.00 h v sprievode jedného rodiča na školskom dvore – v prípade nepriaznivého počasia v aule školy
 • Žiaci 2. – 9. ročníka (bez sprievodu rodiča) sa stretnú o 9.00 h vo svojich triedach, pričom do budovy školy vstupujú priebežne: hlavným vchodom vstupujú žiaci 2. - 4. ročníka, bočnými vchodmi žiaci 5. – 9. ročníka. Žiaci sa neprezúvajú, idú priamo do svojich tried.

Každý žiak aj rodič musí mať nasadené rúško na prekrytie horných dýchacích ciest. Po slávnostnom zahájení školského roka a odovzdaní potrebných informácií žiaci odchádzajú domov.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 28. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2020 10:21
Autor: Mária Badačová