Obsah

Technické služby mesta opäť otvoria zberný dvor, mestské kompostovisko zatiaľ ostáva zatvorené

Typ: ostatné
Mesto apeluje na obyvateľov, aby neprodukovali nadmerné množstvo odpadu pri upratovaní domácností počas karantény a nehromadili ho pri stojiskách zberných nádob.

V čase epidémie je dôležité pristupovať zodpovedne aj k tvorbe odpadu s cieľom redukovať objem jeho produkcie. „Ľudí, ktorí využívajú čas strávený na OČR alebo v domácej karanténe upratovaním, žiadame, aby tým nezvyšovali množstvo odpadu zo svojich domácností a aby ho neukladali k stojiskám zberných nádob. Zberný dvor mesto sprístupní od pondelka 6. apríla, od kedy budú môcť obyvatelia tento odpad odovzdať priamo na zbernom dvore. V tomto čase aj mesto čelí problémom s odberateľmi niektorých druhov odpadu, preto treba byť ešte viac zodpovednejší ako v štandardnom režime,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková. Mesto zároveň apeluje, aby občania vytvorený odpad separovali, PET fľaše a plechovky stláčali a kartón či škatule trhali.

Od pondelka začína zber záhradného bioodpadu

Systém separovaného zberu funguje v pôvodnom režime. Mesto má za sebou jarný zber objemného odpadu a od pondelka 6. apríla 2020 v súlade s harmonogramom začína so zberom záhradného bioodpadu. Do tejto kategórie patria napríklad konáre, lístie, záhradné zvyšky či tráva.
Odpad je nutné vykladať len v danej lokalite a len v avizovanom termíne v predvečer zberu alebo v skorých ranných hodinách.  Konáre treba narezať na dĺžku približne 1 meter a tiež zviazať. Lístie, trávu a iné drobné bioodpady je potrebné uložiť do vriec a nemiešať s konármi. Bioodpad, ktorý nebude upravený týmto spôsobom, nebude odvezený.

Termíny vývozu:

Pondelok 6. 4. 2020      Lokalita Pod kaštieľom, Kolonky, Háje, Kvášovec, rodinné domy Partizánska ulica

Pondelok 20. 4. 2020    Lokalita centrum I, Kollárova ul., Nad kostolom, Školská ul., Cintorínska ul., Nádražná ul., Bytovka 105, Ul. A. Kmeťa, Šafárikova ul., Moyzesova ul., Nad zábrehom, Pionierska ul., Bratislavská ul., Centrum III - Pod hájom, Partizánska ul., Fándlyho ul.    

Pondelok 27. 4. 2020    Sídlisko Za traťou

Mestské kompostovisko zatiaľ ostáva zatvorené

V stredu 1. apríla 2020 mali technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., po zimnej prestávke sprístupniť verejnosti mestské kompostovisko. To však vzhľadom na pretrvávajúcu epidémiu koronavírusu SARS-CoV-2 ostáva zatvorené. Deje sa tak najmä s prihliadnutím na to, že počas aktuálnej epidemiologickej situácie štandardní odberatelia biologicky rozložiteľného odpadu tento typ komodity v súčasnosti neodoberajú. O termíne otvorenia mestského kompostoviska budeme včas informovať. Dokiaľ sa tak udeje, obyvateľom rodinných domov pripomíname možnosť požiadať o záhradný kompostér.

Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., otvoria v pondelok

Po krátkej uzávere počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie bude môcť verejnosť od pondelka 6. apríla 2020 opätovne využiť služby zberného dvora, avšak v pozmenených otváracích hodinách.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá na Slovensku platí pre šíriace sa ochorenie COVID-19, sa vedenie technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., rozhodlo pristúpiť k úprave otváracích hodín jednej zo svojich prevádzok.

Prevádzka zberného dvora nachádzajúca sa na Ulici nádražnej 4007 bude od pondelka 6. apríla 2020 opätovne otvorená, avšak v pozmenených otváracích hodinách. Využiť služby zberného dvora bude môcť verejnosť vždy v pondelok, stredu a piatok podľa nasledovného rozpisu.

Pondelok 7.00 h - 11.00 h

Streda      7.00 h - 11.00 h a 15.00 h - 17.00 h 

Piatok      7.00 h - 11.00 h

Vstup bude umožnený len po jednej osobe a v ochranných prostriedkoch (rúško, rukavice). Okrem dočasného obmedzenia prevádzky zberného dvora technické služby mesta naďalej zabezpečujú všetky svoje služby. 

Občania, ktorí sú v karanténe, musia byť ešte opatrnejší

Aj ľudia, ktorí sa ocitli v karanténe z dôvodu návratu zo zahraničia alebo tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné, aby s odpadom nakladali veľmi zodpovedne. Odpad je potrebné vložiť do plastového vreca na odpadky a po každom ďalšom použití ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalším možným nakazeniam. 

Rúško nepatrí do triedeného zberu

Mnohých ľudí zaujíma, ako nakladať s použitým rúškom či respirátorom. Zákon o odpadoch so situáciou, akou je takáto pandémia, nepočíta. Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR, ktorý v tejto veci oslovil aj Úrad verejného zdravotníctva SR, treba s jednorazovými rúškami nakladať tak, ako s potenciálne infikovanými. Teda najlepšou možnosťou je ich po zložení vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky a postupovať podľa hygienických pravidiel. V žiadnom prípade tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Ak máte rúško šité, tak ho nezabudnite po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy. Viac na www.envipak.sk.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 31. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 4. 2020 10:31
Autor: Mgr. Veronika Rezáková