Obsah

Upozorňujeme na zmeny dopravného značenia v meste

Typ: ostatné
Vozidlá zaparkované na Pionierskej ulici.S cieľom zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a zintenzívniť plynulosť dopravy na území Dubnice pristupuje mesto k zmene organizácie dopravy vo viacerých lokalitách.

Sprejazdnenie Pionierskej ulice a Ulice A. Kmeťa

Na Ulici pionierskej komplikujú predovšetkým počas pracovných dní dopravnú situáciu odstavené motorové vozidlá, ktoré zaberajú priestor takmer celého jedného jazdného pruhu. Mnohé z nich navyše stoja v blízkosti križovatky. Cestná komunikácia je tak prakticky prejazdná len v jednom smere. Ak sa tu stretnú dve oproti idúce vozidlá, môže poľahky dôjsť ku kolízii. „V tesnej blízkosti Pionierskej ulice sa nachádza niekoľko parkovísk s dostatočnou kapacitou. Tieto parkoviská sú väčšinou obsadené len minimálne, preto nie je dôvod vozidlá nechávať odstavené na komunikácii. Vidíme tu teda priestor na to, aby autá, ktoré doteraz ich majitelia parkujú priamo na Pionierskej ulici, mohli bezpečne a v súlade s platnými predpismi zaparkovať na oficiálnej ploche parkoviska. Cestná komunikácia sa tak uvoľní, stane sa prejazdnejšou a bezpečnejšou,“ vysvetlil Jozef Martinka z odboru dopravy mestského úradu s tým, že na ulici bude osadené dopravné značenie zákaz státia. Udeje sa tak s predpokladaným dátumom do konca mesiaca august.

Vozidlá zaparkované na Pionierskej ulici.

Hneď po tom, ako bolo mesto Dubnica nad Váhom upozornené na situáciu s nepovoleným pozdĺžnym státím na Pionierskej ulici zo strany okresného dopravného inšpektorátu, spustilo monitoring okolitých parkovísk. Monitoring parkovacích plôch z hľadiska ich obsadenosti a využívania ich kapacít ukázal, že všetky motorové vozidlá, parkujúce na Pionierskej ulici, majú možnosť zaparkovať na oficiálnych parkovacích plochách v bezprostrednej blízkosti ulice, ktoré sú kapacitne postačujúce. Dôjde tak k odstráneniu protiprávneho stavu s pozdĺžnym parkovaním.

Vodiči motorových vozidiel môžu využiť vybudované parkovacie plochy, ktoré sú kapacitne postačujúce, pri obytných domoch číslo 418, 420, 422 a tiež na Moyzesovej ulici, „Pôvodne sme uvažovali nad osadením časovo obmedzeného zákazu státia na Pionierskej ulici, napr. len v čase zvýšenej premávky. Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne však tento návrh neschválil, nakoľko to neumožňuje šírkový profil cesty. Motorové vozidlá, ktoré sú dnes na komunikácii zaparkované, riskujú pokutu,“ doplnil Martinka.

Rovnaké platí aj v prípade Ulice A. Kmeťa. V blízkosti Základnej školy sv. Dominika Savia parkuje priamo v pravom jazdnom pruhu viacero motorových vozidiel. Vzhľadom na to, že ide o komunikáciu s obojsmernou premávkou a so zvýšeným pohybom žiakov základnej školy a študentov gymnázia, mesto sa na ňu rovnako rozhodlo osadiť dopravné značenie zákaz státia. Nové pravidloplatí od 33. týždňa. 

V oboch lokalitách bude umiestnená dopravná značka zákaz státia, nie zákaz zastavenia. Znamená to, že ako pri dotknutých bytovkách na Pionierskej ulici, tak aj pri Základnej škole sv. Dominika Savia bude možné na čas nevyhnutne potrebný v súlade s platnými dopravnými predpismi vozidlo zastaviť a napr. urýchlene vyzdvihnúť dieťa zo školy či napr. vyložiť nákup  a až následne zaparkovať vozidlo na oficiálnu parkovaciu plochu.  

Vozidlá odparkované na Ulici A. Kmeťa

Dlho očakávaná zmena organizácie dopravy v blízkosti železničnej stanice

Vzhľadom na podnety obyvateľov mesta, ale aj frekvenciu pohybu motorových vozidiel v tejto lokalite z jednotlivých smerov sa mesto Dubnica nad Váhom rozhodlo obrátiť na Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne s návrhom na zmenu organizácie dopravy. Zmena sa bude týkať križovatky pri podchode popod železničnú trať, kde sa stretáva komunikácia vedúca z Námestia sv. Jakuba s ulicami Nádražná a Športovcov. Aktuálne je ako hlavná cesta označená Ulica nádražná a na ňu nadväzujúca Ulica športovcov. Po novom by sa hlavná cesta mala vrátiť do pôvodného stavu, ako tomu bolo kedysi. Hlavnou cestou sa tak stane komunikácia vedúca z Námestia sv. Jakuba v odbočení na Ulicu športovcov. Aktuálne je proces v štádiu povoľovacích procesov zo strany dopravného inšpektorátu, k zmene by však mohlo dôjsť v krátkom čase.

Zmena organizácie dopravy pri železničnej stanici

Zmena aj pri poliklinike

Na pripomienky zo strany obyvateľov mesto zareagovalo aj v prípade štvrtej realizovanej zmeny dopravného značenia. Na komunikácii vedúcej z Hurbanovej ulice smerom k poliklinike bude pri kvetinárstve RIVA osadená dopravná značka zákaz zastavenia. Občania Dubnice sa v mnohých prípadoch na mesto obracali so sťažnosťami na neprehľadné situácie vznikajúce v blízkosti križovatky z dôvodu áut parkujúcich priamo na cestnej komunikácií. Aj k tejto zmene značenia by malo dôjsť do konca mesiaca august. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 14. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2019 12:25
Autor: Veronika Rezáková