Obsah

V meste pribudli nové zberné nádoby na jedlé tuky a oleje

Typ: ostatné
V meste pribudli nové zberné nádoby na jedlé oleje a tukyV závere mesiaca november pribudlo v meste 12 žltých zberných nádob na oleje a jedlé tuky. Ďalšie tri doplní samospráva v dohľadnej dobe.

Použitý olej či rastlinné a živočíšne tuky, ktoré používame v domácnostiach na prípravu pokrmov, končia často v kanalizácii. Práve tento druh kuchynského odpadu môže byť príčinou upchávania kanalizácie, prípadne aj veľkým znečisťovateľom vodných tokov.

Prostredníctvom nových zberných nádob na jedlé tuky a oleje majú obyvatelia možnosť zbaviť sa tohto druhu odpadu ekologicky priamo na svojich sídliskách. „Od 1. januára 2021 majú všetky obce a mestá povinnosť zabezpečiť zber olejov. Mesto Dubnica nad Váhom tak rozširuje odpadovú infraštruktúru aj na sídliskách v pätnástich lokalitách. Chceme zabezpečiť väčšiu dostupnosť separovania tohto druhu odpadu priamo medzi občanmi v meste a v mestskej časti Prejta. Zber olejov od rodinných domov sa uskutočňuje už niekoľko rokov v rámci zberu kovov, preto veríme, že občania žijúci na sídliskách ocenia túto možnosť posilnenia odpadovej infraštruktúry,“ priblížila Janka Beniaková z referátu životného prostredia s tým, že doteraz mohli obyvatelia oleje a jedlé  tuky odovzdávať na zbernom dvore, na čerpacej stanici Slovnaft alebo v predajni Kaufland.

Ako používať zberné nádoby na oleje a jedlé tuky?

Uzamknuté žlté nádoby majú vhadzovací otvor vo vrchnej časti. Vychladnutý olej, tuk alebo masť použité v kuchyni nalejte doma do PET fľaše (1-litrovej, prípadne 2-litrovej). Naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte a vložte do zbernej nádoby. Olej do zbernej nádoby NEVYLIEVAJTE. Do zbernej nádoby vložte celú uzatvorenú PET fľašu.

Prečo by som mal kuchynské oleje a tuky odovzdávať do špeciálnych zberných nádob?

Zberom kuchynského oleja a tukov chránime životné prostredie pred znečistením, rovnako predchádzame upchávaniu kanalizácie. Takisto prispievame k recyklácii - vyzbieraný kuchynský olej a tuky sú následne ďalej zhodnocované a využívané ako prímes do biopalív.

Čo do žltých zberných nádob nepatrí?

Do zberných nádob na použité oleje a tuky nepatrí motorový olej, mazivá a iné ropné chemické produkty. Takýto druh odpadu môžete celoročne odovzdávať na zbernom dvore.

Aká bude intenzita vývozu tohto druhu odpadu?

Zberné nádoby s objemom 240 litrov budú v prvotnej fáze vyvážané raz mesačne. Následne sa upraví intenzita vývozu podľa potreby a naplnenosti.

Kde všade sa nachádzajú zberné nádoby na jedlé tuky a oleje?

Nové zberné nádoby sú osadené zatiaľ v 12 lokalitách:

 • Prejta (stojisko KO pred cintorínom)
 • sídlisko Za traťou (stojisko KO pri podchode)
 • sídlisko Pod kaštieľom 627
 • sídlisko Centrum I 39
 • sídlisko Centrum I 56
 • sídlisko Centrum II 74
 • sídlisko Centrum II 94
 • sídlisko Pod hájom 958
 • sídlisko Pod hájom 1362
 • sídlisko Pod hájom 1089
 • sídlisko Pod hájom 1095
 • Ulica obrancov mieru 374

V ďalších lokalitách sa zberné nádoby osadia súčasne pri vybudovaní stojísk pre polopodzemné kontajnery v jarných mesiacoch nastávajúceho roka. Ide o lokality Centrum II 99 a Partizánska ulica. K nim patrí aj Bratislavská ulica, na ktorej je potrebné vykonať stavebné úpravy.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 26. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2020 12:41
Autor: Mária Badačová