Obsah

V pondelok 15. februára sa začalo elektronické sčítanie obyvateľov, sčítať sa je potrebné do 31. marca

Typ: ostatné
V pondelok 15. februára sa začalo elektronické sčítanie obyvateľov, sčítať sa je potrebné do 31. marcaSčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa koná každých desať rokov, prebieha od 1. júna 2020. V prvej etape sa uskutočnilo sčítavanie domov a bytov. Druhá fáza, ktorá potrvá do 31. marca, sa zameriava na samosčítanie obyvateľov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 prebieha výlučne elektronicky. Sčítať sa môžete sami prostredníctvom stránky www.scitanie.sk, kde nájdete sčítavací formulár. Súčasťou sčítavacieho formulára je 14 otázok, ktoré sa týkajú miesta pobytu, rodiny, vzdelania, zamestnania, národnosti či náboženstva. Vyplnenie formuláru by vám malo zabrať približne 5 až 10 minút. „Obyvateľ si vyberie odpoveď tak, že vyznačí alebo potvrdí príslušný krúžok, alebo si svoju odpoveď vyberie zo zoznamov. V prípade, ak mu nevyhovuje ani jedna z možností, pri niektorých otázkach má možnosť vyznačiť „iné“ a napísať text,“ uviedla pre TASR hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder. Ako dodala, formuláre sú prispôsobené aj pre nevidiacich a slabozrakých a väčšina otázok je podobná, prípadne rovnaká ako pri minulom sčítavaní obyvateľov.

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa realizuje od 15. februára do 31. marca 2021. Obyvatelia tak majú na samosčítanie šesť kalendárnych týždňov. Asistované sčítanie, resp. dosčítavanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami, sa bude konať v termíne od 1. apríla do 31. októbra 2021, v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa SODB 2021

Kto má povinnosť sčítať sa?

Povinnosť zúčastniť sa SODB 2021 má:

  • štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,
  • štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.
Kto vyplní formulár za neplnoletú, prípadne nesvojprávnu osobu?

Za neplnoletú osobu či za osobu nespôsobilú na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Je možné po odoslaní upraviť údaje v sčítavacom formulári?

Nie. Formuláre, ktoré sú odoslané do systému, už nie je možné spätne upravovať.

Som staršia osoba, ktorá nemá prístup na internet, prípadne neviem vyplniť sčítací formulár. Ako mám postupovať?

Pokiaľ sa neviete sčítať sami, požiadajte o pomoc rodinného príslušníka či blízku osobu, ktorá vám so sčítaním určite rada pomôže.

Ak nemáte vo svojom okolí blízku osobu, ktorá by vám pomohla, v tom prípade sa môžete od 1. apríla do 31. októbra 2021 obrátiť na stacionárnych alebo mobilných asistentov sčítania. Stacionárni asistenti budú pôsobiť na kontaktnom mieste, ktoré zriadi obec a pomôže tak tým obyvateľom, ktorí sa tu rozhodnú sčítať. Mobilní asistenti budú pôsobiť v teréne podľa prideleného virtuálneho asistenčného obvodu. Asistované sčítanie obyvateľov sa bude realizovať v termíne od 1. apríla do 31. októbra 2021 a je určené len pre tých občanov, ktorí sa nedokážu sčítať sami, prípadne nemajú blízku osobu, ktorú by požiadali o pomoc. O zriadení kontaktného miesta v Dubnici nad Váhom budeme informovať na webe mesta.

Aký je rozhodujúci okamih sčítania?

Všetky uvedené údaje v sčítacom formulári sa musia vzťahovať na polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Bude počas sčítania k dispozícii call centrum?

Áno, do 31. marca 2021 je k dispozícii call centrum na telefónnom čísle 02/ 20 92 49 19. Odpovede na časté otázky nájdete aj na webe www.scitanie.sk v sekcii Mohlo by vás zaujímať / Spýtali ste sa nás.


Vytvorené: 15. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 21:53
Autor: Mária Badačová