Obsah

V pondelok začína jarný zber objemného odpadu

Typ: ostatné
Zberný dvor nachádzajúci sa na Ulici nádražnej 4007.V priebehu mesiacov február a marec sa môžu obyvatelia mesta zbaviť objemného odpadu. Ten budú pracovníci technických služieb mesta zbierať postupne v siedmich lokalitách.

Čo patrí do kategórie objemného odpadu?

Demontovaný nábytok, dvere, dosky, sanita, koberce a matrace.

Čo do kategórie objemného odpadu nepatrí?

  • stavebný odpad a pneumatiky (celoročne je možné tento druh odpadu odovzdať na zbernom dvore na Nádražnej ulici 4007)
  • elektroodpad a nebezpečný odpad (v prípade nutnosti je možné požiadavku na odvoz týchto odpadov nahlásiť technickým službám mesta na kontaktoch 0908 797 237 alebo 0915 888 110)

Termíny vývozu objemného odpadu v jednotlivých lokalitách:

Lokalita 1: pondelok 17. 2. 2020 (sídlisko Za traťou)

Lokalita 2: pondelok 24. 2. 2020 (sídlisko Pod kaštieľom, Dolné Kolonky od Ul. J. Kalinčiaka po Ul. Kpt. Nálepku a Ul. športovcov, Horné Kolonky od Ul. ČSA po Partizánsku ulicu a Hasičskú ulicu, Háje, Kvášovec)

Lokalita 3: pondelok 2. 3. 2020 (Prejta)

Lokalita 4: pondelok 9. 3. 2020 (sídlisko Centrum II a Štúrova ulica)

Lokalita 5: pondelok 16. 3. 2020 (sídlisko Centrum III, Pod hájom, Partizánska ulica a Fándlyho ulica)

Lokalita 6: pondelok 23. 3. 2020 (sídlisko Centrum I, Kollárova ulica, Nad kostolom, Cintorínska ulica, Nádražná ulica a Ulica školská)

Lokalita 7: štvrtok 26. 3. 2020 (stred mesta – bytovka 105, Ulica A. Kmeťa, Šafárikova ulica, Moyzesova ulica, Ulica nad Zábhrehom, Pionierska ulica, Bratislavská ulica a Orion)

Upozorňujeme obyvateľov, že objemný odpad je potrebné vykladať k nádobám na komunálny odpad výlučne večer pred termínom zberu pre konkrétnu lokalitu, prípadne ráno v deň zberu, najneskôr však do 6.30 h.

Rovnako pripomíname, že lokality pre zber objemného odpadu nie sú totožné s lokalitami zberu bioodpadu. V prípade nepriaznivého počasia si mesto vyhradzuje zmenu termínu, o ktorej budú obyvatelia informovaní prostredníctvom webového sídla mesta www.dubnica.eu a mestského rozhlasu.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 13. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 2. 2020 08:42
Autor: Mária Badačová