Obsah

V roku 2020 sme vysadili viac ako 900 drevín, krov a trvaliek

Typ: ostatné
Náhradnú výsadbu mesto Dubnica nad Váhom realizuje každoročne, v aktuálnom roku doplnilo zeleň mesta o viac ako 900 nových rastlín.

Náhradná výsadba v rovnakom alebo väčšom počte kompenzuje výpadok rastlín a drevín, ktoré boli vyrúbané zväčša na základe ich nedobrej kondície alebo invazívneho charakteru. „V roku 2020 sme za vyrúbané dreviny vysadili 50 listnatých drevín, 71 ihličnatých drevín a 798 krov a trvaliek. Starostlivosť o zeleň patrí k hlavným úlohám referátu životného prostredia i technických služieb mesta. Preto, keď je nejakú rastlinu potrebné odstrániť, snažíme sa ju nahradiť novou. Druhy, ktoré na výsadbu vyberáme, zodpovedajú charakteru mestských drevín, a to nielen adekvátnym vzrastom, ale aj tým, že nijakým spôsobom neobmedzujú život obyvateľov,“ vysvetlila Daniela Gašparová z referátu životného prostredia s tým, že náhradná výsadba sa nerealizuje na rovnakom mieste, kde pôvodne rástla vyrúbaná drevina. Volí sa zväčša nová, vhodnejšia lokalita.

V priebehu roku 2020 samospráva realizovala náhradnú výsadbu vo viacerých lokalitách mesta, spomenieme sídlisko Pod hájom, Centrum I i Centrum II, ale aj cintoríny či biodiverzitnú lúku Bzučiaci potok. Na rok 2021 mesto Dubnica nad Váhom navrhlo vo svojom rozpočte 11-percentné zvýšenie bežného rozpočtu oproti roku 2020 práve v kapitole životné prostredie. Finančné prostriedky by mali byť určené najmä na údržbu zelene, predovšetkým na jej výsadbu.

V tomto čase sa zároveň na území mesta uskutočňuje aj samotný výrub, ktorý je možné realizovať vždy do konca marca. „Ide o dreviny, ktoré boli v priebehu roku 2020 navrhnuté na výrub. Uisťujeme obyvateľov mesta, že v žiadnom prípade nedochádza k bezdôvodnému výrubu drevín v dobrej kondícii. Každá jedna drevina, ktorá je navrhnutá na výrub, podlieha terénnej obhliadke zodpovednými pracovníkmi v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Každý výrub drevín je povolený orgánom ochrany prírody alebo v prípade bezprostredného ohrozenia oznámením na Odbor životného prostredia Okresného úradu v Ilave,“ doplnila Gašparová.

Odstraňujú sa výhradne tie dreviny, ktoré sú v zlom zdravotnom stave, sú preschnuté, príliš staré alebo majú malú pravdepodobnosť prežitia z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v bezprostrednej blízkosti bytových domov. Na výrub môžu byť ďalej určené tie dreviny, ktoré svojím koreňovým systémom narúšajú stabilitu stavieb alebo rastú nad inžinierskymi sieťami a narúšajú ich koreňovým systémom. „Touto cestou chceme poďakovať aj obyvateľom mesta, ktorí nás o stave drevín pravidelne informujú a sú tak našimi ďalšími očami,“ vyslovila ďalej Daniela Gašparová. Zároveň dodávame, že voľne rozptyľujúce sa plody stromu, ktoré obyvatelia môžu považovať za obmedzujúce, nie sú dostatočným dôvodom na jeho výrub. Rovnako ani opadávanie listov či znížený signál na satelite.

Stav drevín v meste, ako aj návrhy a žiadosti o ich odstránenie, posudzujú pracovníci referátu životného prostredia priebežne počas celého roku. Niektoré podnety sa posudzujú dlhodobo, skúma sa stav dreviny vo viacerých ročných obdobiach. „K voľaktorým drevinám navrhnutým na výrub sa vraciame aj päť- až sedemkrát, kým rozhodneme o ich výrube. Nezriedka prizývame aj arboristu, teda odborníka na dreviny, s ktorým sa radíme o zdravotnom stave stromu, či o jeho vhodnom orezaní a úprave,“ uzatvorila Gašparová.

Pokiaľ majú občania podnet na výrub dreviny rastúcej na mestskom pozemku, môžu ho nahlásiť priamo na referát životného prostredia.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Vytvorené: 25. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mgr. Veronika Rezáková