Obsah

V závere marca sa začína bezplatný zber záhradného bioodpadu

Typ: ostatné
V závere marca sa začína bezplatný zber záhradného bioodpadu Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s technickými službami mesta informuje obyvateľov rodinných domov a malých bytových domov, že v posledný marcový pondelok sa začína jarný zber záhradného bioodpadu od obyvateľov rodinných domov a malých bytových domov.

Jarný zber záhradného bioodpadu sa uskutoční v súlade s harmonogramom. Obyvateľov prosíme o spoluprácu pri príprave záhradného bioodpadu – záhradný bioodpad je potrebné ukladať do vriec a vykladať k nádobám na komunálny odpad v predvečer dňa zberu vo príslušnej lokalite, najneskôr však v ranných hodinách v deň zberu. Obyvateľom takisto pripomíname, aby konáre narezali na dĺžku približne 1 metra a zviazali ich. Konáre sa nesmú miešať s bioodpadom, ktorý je uložený zvlášť vo vreciach.

Bioodpad, ktorý nebude pripravený podľa vyššie uvedených inštrukcií, nebude z lokality odvezený. Ďakujeme za spoluprácu.

Harmonogram vývozu záhradného bioodpadu 
27. 3. 2023        

Lokalita 3, 4sídlisko Centrum I + Ul. Kollárova, Nad kostolom, Ul. školská, Cintorínska ul., Nádražná ul., 105 bytovka, Ul. A. Kmeťa, Šafárikova ul., Moyzesova ul., Nad zábrehom, Ul. pionierska, Bratislavská ul., sídlisko Pod hájom, Partizánska ul. (bytové domy), Ul. Fándlyho

______________________________

3. 4. 2023          

Lokalita 5: sídlisko Centrum II + Štúrova ul. + Prejta – Prejtská ul., Pažite, Družstevná ul., Lieskovská ul.  

______________________________

11. 4. 2023        

Lokalita 1: časť „Za železničnou traťou”- Ul. Murgašova, El. elektrárenská, Bottova ul., Gagarinova ul., Ul. SNP, Ul. M. R. Štefánika, Ul. J. Matušku, Ul. k Váhu, Ul. strojárov, Nerudova ul., Ul. mladých budovateľov

______________________________

17. 4. 2023        

Lokalita 2: sídlisko Pod kaštieľom, Dolné Kolonky – Ul. kpt. Nálepku, Palackého ul., Kraskova ul., Ul. J. Kráľa, Podjavorinskej ul., Ul. Chalupkova, Kuzmányho ul., Bernolákova ul., Vajanského ul., Sládkovičova ul., Hviezdoslavova ul., Kukučínova ul., Ul. športovcov, Kalinčiakova ul. + Horné Kolonky – Ul. ČSA, Okružná ul., Lieskovská ul., Palárikova ul., Jesenského ul., Jilemnického ul., Ul. Tajovského, Ul. Vansovej + Háje – Kvášovecká ul., Vácka ul., Slnečná ul., Hájová ul., Otrokovická ul., Cédrová ul., Agátová ul. a Kvášove


Vytvorené: 23. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2023 13:28
Autor: Mária Škvarová