Obsah

Voľby do europarlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024

Typ: ostatné
Voľby do europarlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024 Mesto Dubnica nad Váhom informuje obyvateľov, že voľby do Európskeho parlamentu 2024 sa uskutočnia v sobotu 8. júna v čase od 7.00 h do 22.00 h. Právo voliť majú všetci obyvatelia Európskej únie, ktorí v deň konania volieb dovŕšili vek 18 rokov.

V roku 2024 si vo všetkých 27 krajinách Európskej Únie budeme voliť zástupcov europarlamentu. Spolu ich bude 720. Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky, týkajúce sa volieb do europarlamentu. 

Koľko poslancov Európskeho parlamentu si volíme na Slovensku?

V roku 2024 Slováci rozhodujú o tom, kto bude sedieť na 15 kreslách v europarlamente.

Ako budem voliť?

Po príchode do volebnej miestnosti sa okrskovej volebnej komisii preukážete platným občianskym preukazom. Svojím podpisom v zozname voličov potvrdíte prevzatie hlasovacích lístkov a odoberiete sa do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Zo všetkých hlasovacích lístkov, ktoré predstavujú kandidujúce politické subjekty a jednotlivcov, si vyberiete 1 hlasovací lístkok, ktorý vložíte do obálky. Na tomto jednom hlasovacom lístku, ktorý ste si vybrali, môžete ale nemusíte zakrúžkovaním čísla odovzdať svoj prednostný hlas maximálne 2 kandidátom. Potom hlasovací lístok vložený v obálke vhodíte do hlasovacej urny.

Kde nájdem zoznam kandidátov na poslancov EP?

Podrobný zoznam kandidátov nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Ako často sa konajú voľby do Európskeho parlamentu?

Voľby sa konajú každých 5 rokov, posledné eurovoľby boli v máji 2019.

Ako si môžem vybaviť hlasovací preukaz?

Pokiaľ nemôžete voliť vo volebnom okrsku, v ktorom ste zapísaní, môžete požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Ten vám umožní hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. O vydanie hlasovacieho preukazu môžu občania požiadať osobne v čase úradných hodín v klientskom centre, a to najneskôr do piatku 7. júna 2024.

Využiť môžu aj elektronickú možnosť a žiadosť poslať na e-mailovú adresu andrea.janurova@dubnica.eu a v kópii linda.michalcova@dubnica.eu. Elektronická žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená najneskôr do 20. mája 2024. Na žiadosti doručené po tejto lehote sa neprihliada. „Pripomíname, že žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a adresa, na ktorú obed doručí hlasovací preukaz,“ priblížil odborný referent organizačných činností Martin Toman. Ako dodal, obec zašle voličovi hlasovací preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.


Vytvorené: 7. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2024 13:26
Autor: Mária Škvarová