Obsah

Vstup do školy je bezpečnejší, oceľovú rampu nahradil jednoduchší bezbariérový prístup

Typ: ostatné
Vstup do školy je bezpečnejší, oceľovú rampu nahradil jednoduchší bezbariérový prístupPočas piatich týždňov prebiehali v exteriéri Základnej školy s materskou školou Pod hájom stavebné práce. Zamerané boli na opravu dlažby a vstupu do školy, ktorý bol v nevyhovujúcom stave.

Hlavným dôvodom rekonštrukcie bola zle vyspádovaná časť dlažby, ktorá v čase intenzívnych zrážok odvádzala vodu priamo do vnútorných priestorov hlavnej chodby. „Oprava vstupných priestorov bola naozaj nevyhnutná. Okrem znehodnocovania majetku bola prítomná aj reálna hrozba vzniku úrazu pošmyknutím. O stave som informovala pána primátora, ktorý prišiel situáciu osobne zhodnotiť. Sme naozaj vďační, že mesto našlo finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu,“ priblížila situáciu riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pod hájom Marta Bardyová.

Okrem opravy dlažby a vstupu do školy sa zhotoviteľ prác zameral aj na prebudovanie bezbariérového prístupu do školy. „Pôvodnú bezbariérovú oceľovú rampu sme demontovali. Po stavebnej úprave sme ponechali len jednoduchý bezbariérový nájazd, ktorý oproti predchádzajúcemu riešeniu predstavuje jednoduchší prístup do objektu školy,“ vysvetlil Adam Minarech z oddelenia investičnej výstavby mestského úradu s tým, že súčasťou prác bolo aj osadenie nových vlajkových stožiarov v areáli školy. Ako priblížil, po vybúraní pôvodnej dlažby a betónového podkladu sa práce sústredili na uloženie podkladovej vrstvy, ktorá bola riadne vystužená a zaizolovaná. Na ňu zhotoviteľ prác – BasicBuild, s. r. o.,  položil novú betónovú vymývanú dlažbu, pričom problematickú časť vyspádoval tak, aby voda netiekla do interiérových priestorov školy.

Opravu dlažby a vstupu do Základnej školy s materskou školou Pod hájom financovala samospráva sumou bezmála 21-tisíc eur.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271 


Vytvorené: 10. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mária Badačová