Obsah

Zápis detí do materských škôl sa uskutoční v máji

Typ: ostatné
Zápis detí do materských škôl sa uskutoční v máji Mesto Dubnica nad Váhom informuje zákonných zástupcov, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční na základe podanej žiadosti v príslušnej materskej škole.

Do materskej školy je možné zapísať dieťa na základe žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca dieťaťa. Žiadosť je potrebné odovzdať v príslušnej materskej škole v termíne od 6. mája do 17. mája 2024.

Žiadosť môže zákonný zástupca podať nasledovne:

  • osobne,
  • elektronickým podaním do elektronickej schránky školy alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • poštou na adresu materskej školy alebo prostredníctvom e-mailovej adresy školy.

Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Upozorňujeme na skutočnosť, že žiadosť musia podpísať obaja rodičia. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje len v zákonne stanovených prípadoch,“ uviedla vedúca školského úradu Zdena Bunčáková. Ako dodala, povinnou súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré takisto obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.   

V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára.  

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy do 30. júna 2024.

Podrobnejšie informácie k zápisu do materskej školy a zoznam všetkých materských škôl nájdete na tomto odkaze. 


Vytvorené: 24. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 24. 4. 2024 13:17
Autor: Mária Škvarová