Obsah

Zatopený podchod je problémom z minulosti, rieši ho až súčasné vedenie

Typ: ostatné
Problematický podchod popod hlavnú cestu.Stav, v akom sa podchod popod hlavnú cestu nachádza v dobe prívalových dažďov, vedenie mesta neteší rovnako ako jeho obyvateľov. Mesto v súčasnej dobe robí všetko preto, aby sa podobné situácie neopakovali a aby k náprave došlo čo najskôr.

Zdedený problém z minulosti, ktorý potrebuje akútne riešenie

Problém s množstvom vody, ktorá zatápa podchod pre chodcov popod hlavnú cestu pri Námestí Matice slovenskej, Dubničanov trápi vždy v čase prívalového dažďa. Ako sa ukazuje, príčiny tohto problému siahajú ešte do čias, keď pri budove banky VÚB vznikalo parkovisko, a to bezprostredne pri vstupe do podchodu. Vedenie mesta tak akútne rieši situáciu, ktorá vznikla pred rokmi nielen prevzatím stavby do užívania, ale tiež dlhodobým zatváraním očí pred týmito komplikáciami.

Vpuste na vodu fungujú len naoko

Priamo na podchod i kanalizačné podhubie sa osobne s cieľom diagnostikovania problému prišiel ešte počas leta pozrieť primátor mesta Peter Wolf spolu s vedúcim investičného oddelenia Milanom Blaškom. Bohužiaľ, problém je zložitejší, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Po našej inšpekcii priamo na mieste vyšlo najavo, že príslušné kanalizačné vpuste na parkovisku plnia funkciu len akéhosi trativodu, nakoľko nie sú pripojené do dažďovej kanalizácie. Hoci sa tam vsakovacie vpuste nachádzajú, fungujú len akože, naoko,“ vysvetlil Milan Blaško zo stavebného úradu.

V praxi to znamená, že voda z parkoviska pri banke VÚB, ktorá by inak mala miznúť v kanáli, sa na parkovisku len hromadí, pretože nemá kam odtekať. Následne steká po schodoch priamo do podchodu pre chodcov. To, čo by malo byť samozrejmé, musí nové vedenie mesta napraviť v rámci dodatočných prác, aby sa zatápanie podchodu neopakovalo. „Musíme vyfrézovať priľahlé parkovisko, odvodniť ho a upraviť kanalizačný systém v tejto oblasti, aby mohla voda jednoducho odtekať tam, kam má,“ doplnil Blaško. 

Nové vedenie mesta sa preto urýchlene snaží túto situáciu vyriešiť. „Momentálne súťažíme zhotoviteľa prác, ktoré nám problém pomôžu odstrániť. Zatápanie podchodu by tak čoskoro malo byť minulosťou.  Situáciu však vnímame ako závažné pochybenie zhotoviteľa podchodu, ako aj preberajúceho stavby. Bohužiaľ, takýchto zdedených problémov z minulosti máme v našom meste oveľa viac. Každý deň pracujeme na ich odstraňovaní a zabraňovaní vzniku škôd,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.

K samotným úpravám by sa malo pristúpiť okamžite po vysúťažení dodávateľa. O podchode plnom vody by mali Dubničania hovoriť už v nadchádzajúcich týždňoch v minulom čase.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 9. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 9. 2019 20:44
Autor: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta