Obsah

Späť

Pozvánka na 7. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

Vyvesené: 8. 9. 2023

Dátum zvesenia: 20. 9. 2023

Zodpovedá: Milada Beláková

Späť