Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Fakturujeme Vám na základe Dodatku č. 2 a 3 k Zmluve o dielo č. 01/100/2010 vykonané stavebné práce na akcii: "DD Dubnica nad Váhom - Prejta"

Číslo: 51111207
Dodávateľ: FURMET GROUP, s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
Dátum: 13.01.2012
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 60 826,44 €
Predmet: pdf 51111207.pdf (67 kb)

Vyvesené: 13. 1. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť