Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: 245/2022/RSM/D1/2022
 • Názov
  Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
 • Číslo dodatku k zmluve
  245/2022/RSM/D1/2022
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov p. č. KN-C2300/478, KN-C 2300/513 a KN-C 2300/610 v k.ú. Dubnica nad Váhom, právo uloženia IS – elektrickej NN prípojka, kanalizačná prípojky, ich následné prevádzkovanie, opravy a údržba
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  22.12.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  21.12.2022
 • Dátum zverejnenia
  21.12.2022
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO
  00317209
 • DIČ
  2021339276
 • Adresa
  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.dubnica.eu
 • 2. Zmluvná strana
  LORAS s.r.o.
 • IČO
  36317446
 • DIČ
  2020115999
 • Adresa
  Pod hájom 1366/166, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka