Obsah

Detail zmluvyč.: 272/2021/RSM

Zmluva: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

 • Číslo zmluvy
  272/2021/RSM
 • Predmet zmluvy
  záväzok účastníkov zmluvy – budúceho povinného z vecného bremena a budúcich oprávnených z vecného bremena, uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude právo umiestnenia elektrickej NN prípojky k rodinnému domu súp. č. 2756, postavenému na pozemkoch parc. č. KN-C 3755/250, KN-C 3755/251 a KN-C 3755/262 na ulici Štúrovej, v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, jej následné prevádzkovanie, opravy a údržba
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  27.10.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  26.10.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO
  00317209
 • DIČ
  2021339276
 • Adresa
  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.dubnica.eu
 • 2. Zmluvná strana
  Rudolf Živčic
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  bytom Centrum II 81/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Mgr. et Mgr. Peter Wolf
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  Primátor mesta
 • Poznámka
Dokumenty