Obsah

Detail zmluvyč.: 53/2021

Zmluva: Zmluva o zriadení vecného bremena

 • Číslo zmluvy
  53/2021
 • Predmet zmluvy
  Povinný z vecného bremena - mesto Dubnica nad Váhom je výl učným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku pare. č. KN-C 4357/1 - ostatná plocha o výmere 7003 m2, v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom.
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.4.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  16.4.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO
  00317209
 • DIČ
  2021339276
 • Adresa
  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.dubnica.eu
 • 2. Zmluvná strana
  Ing. Jaroslav Strapko, Ing. Mária Strapková
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Pod kaštiel'om 627/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka
Dokumenty
813,91 kB