Obsah

Detail zmluvyč.: 64/2020

Zmluva: DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku

 • Číslo zmluvy
  64/2020
 • Predmet zmluvy
  Účastník 1 a účastník 2 uzatvorili dňa 01.01.2004 nájomnú zmluvu číslo SM 01/2004-NZrp (ďalej len „nájomná zmluva“), na prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 2248/1, z toho časť o výmere 6 m2, za účelom umiestnenia reklamného panelu o rozmeroch 5,1 x 2,4 m. Účastník 1 a účastník 2 sa v súlade s ustanoveniami článku V. nájomnej zmluvy dohodli, že platnosť nájomnej zmluvy končí dohodou dňom 31.03.2020.
 • Cena
  19,92 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  26.2.2020
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  18.2.2020
 • Dátum zverejnenia
  25.2.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO
  00317209
 • DIČ
  2021339276
 • Adresa
  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.dubnica.eu
 • 2. Zmluvná strana
  Marián Ďurkov - FER
 • IČO
  30 026 351
 • DIČ
 • Adresa
  Pod Sokolice 520/16, 911 01 Trenčín
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Mgr. Peter Wolf
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  Primátor mesta
 • Poznámka