Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č.1
 • Názov
  Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 201/2021
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č.1
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  nepredvídané práce týkajúce sa najmä spádovania do komunikácie, výškovej úpravy poklopov, či potreby asfaltovej podkladovej vrstvy, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte
 • Cena
  136 724,98 EUR jednostotridsaťšesťtisícsedemstodvadsaťštyri EUR deväťdesiatosem centov
 • Dátum účinnosti zmluvy
  20.11.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  19.11.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO
  00317209
 • DIČ
  2021339276
 • Adresa
  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.dubnica.eu
 • 2. Zmluvná strana
  PEMAL, s.r.o.
 • IČO
  46607871
 • DIČ
  2023484496
 • Adresa
  Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Bc. Jozef Králik
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  Vedúci SÚ, oddelenia investičnej výstavby, životného prostredia a dopravy
 • Poznámka
Dokumenty