Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.03.2024

Zmluva o pripojení

98/2024/OddVUP

234,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2024

Zmluva o pripojení

99/2024/OddVUP

234,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2024

Zmluva o pripojení

100/2024/OddVUP

468,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

107/2024/OddE

200,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

20.03.2024

Podľa § 269 ods. 2 OZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

104/2024/OddE

200,00 EUR

RMK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

20.03.2024

Hromadná licenčná zmluva

73/2024/OddK

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

18.03.2024

Nájomná zmluva

2024/0300001 do 2024/0100010

244,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2024

Zmluva o poskytovaní služieb

102/2024/RSM

Neuvedené

Slovenské centrum digitálnych inovácií - združenie právnických osôb

Mesto Dubnica nad Váhom

13.03.2024

Zmluva o poskytovaní služby

29/2024/RSM

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.03.2024

Dohoda o spolupráci

45/2024/OddK

Neuvedené

Centrum vedecko–technických informácií SR

Mesto Dubnica nad Váhom

13.03.2024

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

71/2024/RSV

777,60 EUR

Senior Modrová, n. o.,

Mesto Dubnica nad Váhom

13.03.2024

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

47/2024/RSV

649,08 EUR

Platanum, n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.03.2024

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

42/2024/OddK

7 200,00 EUR

LAGART s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2024

Zmluva o zabezpečení sociálnej služby v jedálni

64/2024/RSV

Neuvedené

Uovecky s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2024

Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie

441/2022/VO D3 2024

Neuvedené

Greenlogy a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2024

Prikazná zmluva

61/2024/OddK

150,00 EUR

Mgr. Peter Chudý

Mesto Dubnica nad Váhom

07.03.2024

Zmluva o umeleckej spolupráci

59/2024/OddK

Neuvedené

Show a divadlá sk s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2024

Zmluva o nájme

55/2024/RSM

240,00 EUR

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II. 87

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

57/2024/RSM

160,00 EUR

Centrum voľného času Pod hájom 1356

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

50/2024/RSM

100,00 EUR

JAMP SVORADA s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

56/2024/RSM

400,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

48/2024/RSM

96,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o pripojení

24/2024/OddVÚP

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

58/2024/RSM

96,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

49/2024/RSM

96,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: