Obsah

Bc. Danka Šišková


Úloha v org. štruktúre

DUMAT m.p.o. - Ekonomické oddelenie