Obsah

Bc. Janka Žiaková


Úloha v org. štruktúre

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy - Odborný referent administratívnych činností