Obsah

Bc. Janka Žiaková


Úloha v org. štruktúre

Stavebný úrad; Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy - Referentka administratívnych činnosti

Referát životného prostredia - Referentka administratívnych činnosti