Obsah

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Králik Jozef, Mgr. Vedúci stavebného úradu, odd. inv. výstavby, dopravy a ŽP +421424455762
Žiaková Janka, Bc. Odborný referent administratívnych činností +421424455761
Košíková Nikol, Ing.
Stavebný úrad
Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok v čase do 12.30 - Klientske centrum: +421424455757
v čase po 12.30: +421424455761
Híreš Juraj, Ing.
Stavebný úrad
Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok v čase do 12.30 - Klientske centrum: +421424455757
v čase po 12.30: +421424455761
Loviška Zdenko, Ing.
Stavebný úrad
Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok v čase do 12.30 - Klientske centrum: +421424455757
v čase po 12.30: +421424455761
Nosek Stanislav
Stavebný úrad
Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok v čase do 12.30 - Klientske centrum: +421424455757
v čase po 12.30: +421424455761
Olejník Ján, Ing.
Stavebný úrad
Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok v čase do 12.30 - Klientske centrum: +421424455757
v čase po 12.30: +421424455761
Schnirczová Gabriela, Mgr.
Stavebný úrad
Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok v čase do 12.30 - Klientske centrum:  +421424455757
v čase po 12.30:  +421424455761
Minárech Adam, Bc.
Oddelenie investičnej výstavby
Odborný referent investičnej výstavby +421424455754
Ďaďaň Matej
Oddelenie investičnej výstavby
Odborný referent investičnej výstavby +421424455754
+421 918 117 035
Faltejsek Miroslav, Bc.
Oddelenie dopravy
Odborný referent dopravy,CO a obrany +421424455743
+421 918 117 047
Vaško Miroslav, Ing.
Oddelenie dopravy
Odborný referent dopravy,CO a obrany +421424455719
+421 918 117 046
Beniaková Janka, Mgr.
Referát životného prostredia
Vedúca Referátu ŽP +421424455763
+421 918 117 049
Prekop Juraj, Ing.
Referát životného prostredia
Odborný referent ochrany vôd a ovzdušia +421 42 4455 757
Kúkelová Júlia, Ing.
Odborný referent investičnej výstavby
Oddelenie investičnej výstavby +421424455754
Slezáková Miroslava, Bc.
Referát životného prostredia
Odborný referent ŽP - OPaK +421 42 4455 757