Obsah

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Blaško Milan, Ing.Vedúci stavebného úradu, odd. inv. výstavby, dopravy a ŽP+421424455762
Žiaková Janka, Bc.Odborný referent administratívnych činností+421424455761
Loviška Zdenko, Ing.Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok+421424455759
Barančíková Nikol, Ing.Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok+421424455751
Híreš Juraj, Ing.Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok+421424455751
Olejník Ján, Ing.Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok+421424455760
Králik Jozef, Bc.Odborný referent investičnej výstavby+421424455754
Šupák MiloslavOdborný referent investičnej výstavby+421424455754
+421 918 117 035
Faltejsek Miroslav, Bc.Odborný referent dopravy+421424455743
+421 918 117 047
Martinka JozefOdborný referent dopravy,CO a obrany+421424455719
+421 918 117 046
Schnirczová Gabriela, Mgr.Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok+421424455760
Nosek StanislavOdborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok+421424455759
Minárech Adam, Bc.Odborný referent investičnej výstavby+421424455754

Podriadené organizačnej zložke