Obsah

Ing. Danka Dubačová


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie majetkovo právne - Odborný referent správy pozemkov