Obsah

Ing. Juraj Prekop


Úloha v org. štruktúre

Ochrana vôd a ovzdušia - Odborný referent ochrany vôd a ovzdušia